Konkretiseringen gäller ju dessutom bara för skriftlig examination, men vi förväntas vara mer allsidiga än så…
Punkt 5 och 6 berör min personliga favoritinvänding mot de nationella proven. Att man utgår från att det är frågeformuleringen som bestämmer vad som kan bedömas. Att vi ska bedöm den kvalitativa nivån i elevernas svar har man liksom glömt bort någonstans på vägen.