Gå direkt till innehållet

Klassrumsstruktur och formativ undervisning och bedömning på Pedagog Malmö Live 2015

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Sedan i våras har bloggen har fört en slumrande tillvaro. Nu är det dags att väcka liv i bloggen och ett perfekt tillfälle är blogga om det har varit kollegialt lärande i hela Malmö på studiedagen Pedagog Malmö Live 27 september 2015! Under Pedagog Malmö Live i sal B108 på Pauliskolan har vi fått ta…

ASL-nyfikna pedagoger från Island besökte Kommunikationsskolan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Den 24 september besökte pedagoger från Klettaskóla på Island en av kommunikationsklasserna som finns på Söderkullaskolan. Pedagogerna var särskilt intresserade av att titta på ”Att Skriva sig Till Läsning” för elever med funktionsnedsättning. Klettaskóla i Reykjavik är en skola för elever med särskilda behov. Skolans elever kommer från hela Island. Klettaskóla har även i uppdrag att ge råd till…

Utbildningsministern tog del av "ASL i Malmö stad"

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

När utbildningsminister Gustav Fridolin kom till Malmö för ett dialogmöte med skolaktörer från sydvästra Skåne gavs möjligheten att berätta om ’Att Skriva sig till Läsning’ i Malmö stad. Den största delen av dialogmötet den 28 september ägnade utbildningsministern åt att presentera och diskutera den svenska skolans utveckling och det gemensamma ansvaret för att stärka svensk skola. Bland…

Intryck från konferensen Cooperative Learning IASCE 2015

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Under tre dagar har det varit en internationell konferens om Cooperative Learning i Odense, Danmark. Konferensens deltagare lever som de lär – graden av interaktion och samarbete var hög. Cooperative Learning är undervisning där man använder sig av samarbete för lärande och utveckling. För att aktivera och inkludera alla elever i lärandeprocesser används strukturer för att åstadkomma fungerande grupparbete….

Språkets betydelse i matematiken

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Hur kan vi planera vår undervisning i matematik så att den blir mer språkutvecklande? Om detta kunde vi lära mer om på Pedagog Malmö Live 2015 som arrangerades av Pedagogisk Inspiration (PI Malmö) på studiedagen 29 september. Elisabeth Pettersson och Maria Dellrup arbetar som matematikutvecklare på PI Malmö. Inför en fullsatt sal bjöd de på…

Det viktiga samtalet

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

På vår skola har vi haft studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt. När man jobbar språkutvecklande måste man också arbeta med bedömning för lärande. För att kunna förstå var eleven befinner sig i sitt lärande måste vi kunna se vad som är svårt för eleven och ge vidare stöttning. Det vi upptäckte i vårt kollegiala lärande är…