Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Pedagoger i ASL-nätverksgrupper i Malmö stöttar och delar

Nu har alla ASL-nätverksgrupper för läsåret 2015-16 träffats en första gång. Erfarenheter och funderingar delas och diskuteras med kollegor på andra skolor. Det är 28 pedagoger från 12 olika skolor som träffas. De är fördelade i tre olika grupper som var och en träffas vid sex tillfällen under läsåret. Samtliga har i våras deltagit i en…

Publicerat:

Lästips kring ledarskap

I Katarina Krokströms blogg går det att läsa hur fem skolor och stadier i Mölndals kommun har arbetat med ledarskap i klassrummet utifrån Ledarskap i klassrummet, en handbok för arbetsron och effektivt lärande (John Steinberg).  I bloggen nämns också hur Lärare som ledare är uppbyggt i Malmö. John Steinberg har också skrivit Lektionen är helig. Båda…

Ordmoln med olika begrepp kring matematik.

Publicerat:

Välkomna till föreläsningen "Språkutvecklande arbetssätt i matematik"

Tisdagen 3 november har vi förmånen att erbjuda er en föreläsning med Eva Norén. Eva har en bakgrund som forskare om flerspråkiga elever och matematikundervisning samt är lektor i matematikdidaktik på Stockholms universitet. Eva Norén föreläser om och utifrån de nya matematiklyftsmodulerna ”Språk i matematik” för grundskolan respektive gymnasieskolan. Modulerna har tagits fram i samarbete…

Begrepp om IKT.

Publicerat:

Matematikundervisning med IKT

Matematikundervisning med IKT Anmäl er till Matematiklyftet för lärare åk 4-9 Matematikundervisning med IKT är en ny modul inom Matematiklyftet. Syftet med modulen är att du ska få använda IKT i din egen matematikundervisning, utmanas till reflektion över dina undervisningsbeslut samt tillägna dig en bredare uppsättning metoder och arbetssätt med särskilt fokus på IKT. Förhoppningen är…

Publicerat:

Kooperativt Lärande: Samarbetsfärdigheter för fungerande lärprocesser

I läroplanen Lgr11 och inom skolforskning talas det mycket om att lärande främjas av samarbete mellan elever. Men det talas mycket lite om hur man som lärare kan åstadkomma ett lyckat samarbete mellan elever. Kooperativt Lärande är olika strukturer som stödjer läraktiviteter mellan elever kring ett givet lärostoff. Under Malmöskolornas gemensamma studiedag, Pedagog Malmö Live! den…

Publicerat:

Kooperativt Lärande - brainstorming med 'Mina ord, dina ord'.

”Mina ord, dina ord” är en struktur inom Kooperativt Lärande som man kan kalla för en utvidgad och inkluderande brainstorming. Alla är aktiva och får bidra med idéer och kunskap. Ibland kan det fungera att samla in elevernas kunskaper eller idéer genom handuppräckning i helklass. Men en sådan situation kan också innebära att det är några få…