Publicerat:

Orättvisa på institutionell nivå

Denna veckas korta filmtips handlar om hur bilden av svarta i USA målar upp en hel befolkningsgrupp som brottsbenägna. Denna informationsfilm i animerad form ger en mer nyanserad bild av verkligheten och en historisk bakgrund som är viktig att ha med sig. Filmen kan med fördel användas som startnyckel i ett arbete om USA, rasism… Läs mer

Publicerat:

Klassrumsstruktur och formativ undervisning och bedömning på Pedagog Malmö Live 2015

Sedan i våras har bloggen har fört en slumrande tillvaro. Nu är det dags att väcka liv i bloggen och ett perfekt tillfälle är blogga om det har varit kollegialt lärande i hela Malmö på studiedagen Pedagog Malmö Live 27 september 2015! Under Pedagog Malmö Live i sal B108 på Pauliskolan har vi fått ta… Läs mer

Publicerat:

ASL-nyfikna pedagoger från Island besökte Kommunikationsskolan

Den 24 september besökte pedagoger från Klettaskóla på Island en av kommunikationsklasserna som finns på Söderkullaskolan. Pedagogerna var särskilt intresserade av att titta på ”Att Skriva sig Till Läsning” för elever med funktionsnedsättning. Klettaskóla i Reykjavik är en skola för elever med särskilda behov. Skolans elever kommer från hela Island. Klettaskóla har även i uppdrag att ge råd till… Läs mer

Publicerat:

Utbildningsministern tog del av "ASL i Malmö stad"

När utbildningsminister Gustav Fridolin kom till Malmö för ett dialogmöte med skolaktörer från sydvästra Skåne gavs möjligheten att berätta om ‘Att Skriva sig till Läsning’ i Malmö stad. Den största delen av dialogmötet den 28 september ägnade utbildningsministern åt att presentera och diskutera den svenska skolans utveckling och det gemensamma ansvaret för att stärka svensk skola. Bland… Läs mer

Publicerat:

Intryck från konferensen Cooperative Learning IASCE 2015

Under tre dagar har det varit en internationell konferens om Cooperative Learning i Odense, Danmark. Konferensens deltagare lever som de lär – graden av interaktion och samarbete var hög. Cooperative Learning är undervisning där man använder sig av samarbete för lärande och utveckling. För att aktivera och inkludera alla elever i lärandeprocesser används strukturer för att åstadkomma fungerande grupparbete.… Läs mer

Publicerat:

Den nakne försteläraren: 4

Malmö latinskola är väldigt beroende av att Malmö stads WiFi funkar. När det gör det är det ingen som klagar! I tisdags hade vi studiedag, Pedagog Malmö Live #PML15. Det var riktigt bra och proffsigt genomfört. Vi hade i god tid fått välja två föreläsningar, båda antingen förlagda på förmiddagen eller eftermiddagen, vilket gav gott om… Läs mer

Publicerat:

Språkets betydelse i matematiken

Hur kan vi planera vår undervisning i matematik så att den blir mer språkutvecklande? Om detta kunde vi lära mer om på Pedagog Malmö Live 2015 som arrangerades av Pedagogisk Inspiration (PI Malmö) på studiedagen 29 september. Elisabeth Pettersson och Maria Dellrup arbetar som matematikutvecklare på PI Malmö. Inför en fullsatt sal bjöd de på… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Det viktiga samtalet

    På vår skola har vi haft studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt. När man jobbar språkutvecklande måste man också arbeta med bedömning för lärande. För att kunna förstå var eleven befinner sig i sitt lärande måste vi kunna se vad som är svårt för eleven och ge vidare stöttning. Det vi upptäckte i vårt kollegiala… Läs mer