Gå direkt till innehållet
Tecknade barn håller i händerna medan de står runt jordglob.

Publicerat:

Barn har rätt

    Ny vecka och nytt tema – Barns rättigheter.     Vi startade veckans tema med att återknyta till FN-dagen. För några veckor sedan samtalade vi om vad ett barn är och vad ett barn behöver. Vi ville jämföra våra tankar med de rättigheter för barn, som faktiskt finns på riktigt. UR har en…

Publicerat:

Hur synliggör vi språket i pedagogiska planeringar?

I seminarieserien kring pedagogiska planeringar på Pedagogisk Inspiration var det igår dags för den andra träffen. Denna gången hade workshopen fokus på språkets betydelse i de pedagogiska planeringarna. Vi pratade om det sociokulturella perspektivet, där interaktionen och metaspråket spelar stor roll för språk- och ämnesutvecklingen. Det var även fokus på hur lärare behöver planera och genomföra sin undervisning för att…

Publicerat:

Du glömmer väl inte att lämna synpunkter på det nya kunskapskravet i läsförståelse i årskurs 1!

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Förslaget på kunskapskrav har tagits fram så att det  överensstämmer med det kommande obligatoriska bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3. Läs mer om kunskapskravet och lämna…

Tre kvinnor sitter vid bord.

Publicerat:

TeachMeet på Malmö högskola - språkutveckling och samarbete

För andra gången anordnade Malmö högskola och Pedagogisk Inspiration ett gemensamt Teach-/BibMeet. Denna gång på alldeles nyinvigda Niagara på Malmö högskola. Personal från skolbiblioteken på grund- och gymnasieskolor kom, för att tillsammans med högskolans bibliotekarier utbyta idéer, tankar och arbetssätt. Även ett par representanter från Förskoleförvaltningen var inbjudna för att berätta om projektet Läsmagi. Den…

Barn sitter i cirkel på golvet.

Publicerat:

Adjö till mofflorna

I torsdags var det dags att knyta ihop säcken och sammanfatta de senaste veckornas miljötema ”Bland mofflor och småkryp”. Vi hade ett sista uppdrag kvar, nämligen att göra oss av med alla sopor vi sorterat. Vi la allt material på mattan, repeterade och sorterade. Dokumentation på tavlan. Vi samlade ihop allt material i påsar och…

Publicerat:

Kooperativt Lärande - kunskapen en produkt av gruppen

Under en workshop illustrerade Yael Sharan hur en hel klass själv kan skapa lärande med hjälp av Cooperative Learning. Eller som hon själv uttryckte det på engelska: How the learners can produce the knowledge. Yael Sharan är en välkänd profil inom Cooperative Learning. Hon har tillsammans med Shlomo Sharan skrivit boken Expanding Cooperative Learning through Group Investigation (1992). Under…