Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Olika scheman - en utmaning

Det var i höstas som jag i samarbete med vår  specialpedagog Karin startade vår förberedelseklass för nyanlända elever i årskurs 5-9 på Apelgårdsskolan. Viktigt i vårt arbete är att det inte ska finnas några standardlösningar, utan verksamheten ska genomsyras av  individanpassning. För våra elever har detta bland annat inneburit olika scheman. Varje elev tillhör sin…

Publicerat:

Förberedelseklassen på Apelgårdsskolan. Välkomna!

Nu startar jag  bloggen om vår förberedelseklass på högstadiet på Apelgårdsskolan. Jag tänker att en blogg är ett kreativt och kul sätt att dokumentera sitt arbete, både för sig själv och andra. Det är riktigt roligt, givande och spännande att jobba språkutvecklande med våra nyanlända i vardagen, och jag hoppas att du som följer också kommer att…

Sol av papper på fönster.

Publicerat:

Skapande i rymden

Våra elever efterfrågar skapande verksamhet. Visst har vi bild varje vecka och även många praktiska inslag i vår undervisning, men kanske för få hela skapandepass. Att använda Elevens val till detta, tänkte vi kunde vara en god idé. Självklart vill vi hålla vårt skapande inom temat – Rymden. Vi tre pedagoger ansvarar för vars ett…

Bilder och begrepp utskrivna.

Publicerat:

En vecka i språkgruppen

Välkommen tillbaka till språkgrupperna hos tvåorna på Rosengårdsskolan. Du som har följt oss här på bloggen vet att vi har tre språkgrupper som träffas tre gånger varje vecka. Vilken grupp man jobbar i beror på var man befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. I språkgruppen ger vi individanpassade läsläxor som självklart förarbetas och hörs upp. Grupperna har förändrats i takt med…

Publicerat:

Reviderad upplaga av Nya Språket lyfter

I samband med det nya bedömningsstödet för elevers läs- och skrivutveckling är det många skolor som väljer att använda Nya Språket lyfter. Nya Språket lyfter är ett kompletterande bedömningsstöd som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Till hösten 2016 kommer en reviderad upplaga av Nya Språket lyfter. Om ni planerar att…

Frågor om rymden.

Publicerat:

Big Bang

Från början fanns ingenting. Ingen plats. Inte ens tid. Plötsligt kom en väldig explosion.   Stämningen i klassrummet var magisk när fröken berättade om Big Bang. För att stimulera även visuellt, valde vi att visa filmen: http://www.ur.se/Produkter/157072-Animated-science-Magma-Jordklotets-berattelse Knäpptyst. SÅ spännande! Dags att prova en ny teknik i bild. När vi använder oljepastell ska vi trycka…

Publicerat:

Kom-ihåg-lapp till oss alla

Världen kommer allt närmare den dag då Andra världskriget, och de fasor som det kriget bar med sig, blir en andrahandsberättelse. Precis som alla andra krig i historie- och läroböcker. Det samlade gemensamma ansvaret blir då att komma ihåg tillsammans. Den 27 januari är Förintelsens minnesdag och denna dag blir allt viktigare att uppmärksamma av…

Publicerat:

Vattentema i NO-undervisningen på Gullviksskolan

På Gullviksskolan i åk ett och två arbetar man aktivt med ämnesbegreppen.  Innan pedagogerna för in begreppen har de antingen ett visnings experiment eller ett experiment som eleverna själva utför. Eleverna återberättar experimentet och pedagogen återskapar det på whiteboarden. Begrepp kopplas ihop med erfarenheter och bilder. Lektionen avslutas med att eleverna får agera vattenmolekylerna i…