Gå direkt till innehållet
Omslag till bedömningsstöd.

Publicerat:

Obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1-3

Igår hölls det introduktionsträff på PI gällande Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1-3, inom läs- och skrivutveckling och inom taluppfattning i matematik. Bedömningsstödet har tagits fram som ett tydligt och konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskaper i syfte att stödja en likvärdig bedömning. Bedömningsstöden ska användas för att tidigt identifiera elever som riskerar att få…

Annie, Kristina och Zerena.

Publicerat:

Att starta nya processer – exempel från Komvux Universitetsholmen

Tidigare har jag ofta talat om skolutveckling i form av skolutvecklingsprojekt, med en början och ett slut. I min tjänst som lektor i kollegialt lärande, och med tanke på att jag förespråkar långsiktiga, fokuserade, strukturerade samarbeten mellan lärare för att utveckla undervisningen, blir ordet ”projekt” emellertid problematiskt. Jag försöker istället övergå till att använda ordet…

placeholder bild

Publicerat:

Skolverkets Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Skolverkets Kartläggningsmaterial för nyanlända elevers kunskaper finns nu på Bedömningsportalen. Under slutet av höstterminen har Nafi och Maria på PI, stöttat pedagoger i diskussioner kring begreppet numeracitet samt diskuterat möjliga elevsvar utifrån olika fingerade uppgifter. När nu Kartläggningsmaterialet för nyanlända elevers kunskaper kommit har vi stöttat pedagogerna i arbetet med Kartläggningsprofilen i Steg 2, Numeracitet….

Bilder på raketer.

Publicerat:

Vi reser till rymden - en uppstart

Vilken spännande start på terminen! När vi kom till skolan i måndags var det mörkt i rummet och vi fick hoppa in i en raket och lyssna på spännande musik. Vi skulle göra en resa i vårt klassrum och vi behövde använda vår fantasi. Vi skulle till rymden! När vi var framme kunde vi se hur fint…

Publicerat:

Vattentema i de lägre klasserna på Tingdammsskolan

I årskurs ett och två på Tingdammsskolan så startade terminen med NO området vatten. Lärarna i de olika klasserna har valt helt olika sätt att arbeta med sin klass. En av lärarna,Christina, inledde temat i sin etta med en spännande berättelse om ett magiskt ISÄGG. Barnen var helt fascinerade av isägget och ville genast veta mer. …

Studenter sitter i bibilotek.

Publicerat:

Guided inquiry utvecklar elevernas undersökande och analytiska förmågor

På Katedralskolan i Linköping tillägnar sig eleverna ett vetenskapligt förhållningssätt genom Guided inquiry. Det är ett sätt att arbeta som utvecklats av skolans bibliotekarier. I samarbete med lärarna lotsar de eleverna genom studierna. De hjälper dem att tränga in i ämnet och att utveckla sin analytiska förmåga. Och att stärka sitt självförtroende! I början av…

Publicerat:

Det här med individuell lönesättning

Vi är mitt uppe i årets lönerevision och redan nu har skolledningen ägnat mantimmar åt denna årliga sysselsättning. Det går så många rykten på bl a sociala medier och det verkar finnas en mängd olika föreställningar om hur det här går till att det kan finnas orsak att reda ut det. OBS! Det är så…