Gå direkt till innehållet
Presentation om matematik och konst.

Publicerat:

Matematikbiennalen 2016 – en förunderlig resa, Del 2

Vi fortsätter vår resa i matematikens förunderliga värld genom att göra ett nytt nedslag hos Lisa Dimming, universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Högskolan Väst och Gunnel Berlin, konstnär och universitetsadjunkt i bild vid Högskolan för Design och konsthantverk, Göteborgs Universitet. De har samarbetat kring ett projekt om matematik och konst där de utgick från bilder av…

Publicerat:

Ladda inför sportlovet

Det är inte alla som ägnar sig åt skidåkning under vecka 8, men alla kan säkert uppskatta humorn i denna 40-åriga kortfilm med Lasse Åberg. Med tydliga inslag som kom att bli Sällskapsresan 2 – Snowroller driver den både med sig själv och andra. Se upp i backen är ett av alla TV-historiska inslag som…

Armband med bokstavspärlor.

Publicerat:

Ribersborgsskolans flyktingprojekt - ”Jag vill hjälpa”

Att många människor är på flykt runt om i världen är något som vi säkert alla har pratat med barnen om och uppmärksammat runt om i skolorna. Barnen på Ribersborgsskolan ville göra något mer för att bidra och hjälpa. Tanken föddes i samband med FN-dagen och samtalen har dels förts ute i klasserna och beslut…

Grupp av människor framför tavla.

Publicerat:

Avslutning på matematiklyftet för förskoleklass

Tisdagen den 9 februari var det dags för de 13 deltagarna i matematiklyftet för förskoleklass att presentera sitt arbete inför en publik som bestod av kollegor, rektorer och andra intresserade. Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som arbetar i förskoleklass. Fortbildningen är verksamhetsnära och bygger på kollegialt lärande och pedagogisk dokumentation och har…

Text skriven i häfte.

Publicerat:

Bedömning i rymden

I förra veckan var det dags för ett bedömningstillfälle i rymden-temat. För att alla skulle vara så väl förberedda som möjligt plockade vi fram vår gemensamma text om hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Katharina högläste texten… … sedan läste vi alla tillsammans. Sedan visade Anna matrisen som bedömningen utgick…

Publicerat:

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp Lektionen började med att alla barnen fick hämta varsin sittkudde och placerade ut dem i en ring runt läraren. Därefter började den spännande berättelsen om Droppen en vattensaga av Amy Olsson och Per Gustavsson. Under lässtunden lyftes många olika begrepp och erfarenheter bland eleverna utbyttes. Emellan åt fick de även ställa hypoteser om…

Publicerat:

Ett lyckat möte kring läsning

När vi kollegor  i slutet av förra terminen hade kreativa lärgruppsmöten började pedagogerna i förskoleklassen och jag att prata om att ha ett utbyte kring läsning. Barnen i F-klassen står ju inför att lära sig läsa, och eleverna i förberedelseklassen tränar läsning på ett nytt språk. Här kan vi göra något spännande kring kunskapskravet läsa med…

Publicerat:

Biblioteket i skolan - en plats för möten

På alla skolor finns det rum som är speciella för elever, som individ eller som grupp. Ett klassrum, en rasthall, en matsal, ett grupprum eller ett skolbibliotek, Rummets status och besökare varierar beroende på vilka behov rummet fyller för den enskilda individen. I rummet sker möten, elever utmanas och utvecklas, ämnen som upplevs tråkiga får…