Gå direkt till innehållet
Sofi Holmqvist och Karin Ahlstedt.

Publicerat:

Förskolechef med fokus på förskolebibliotek - Älggårdens förskola

På Älggårdens förskola arbetar personalen både aktivt och medvetet med barnens språkutveckling. Utgångspunkten för satsningen på förskolebibliotek har sin grund i en strävan efter likvärdighet och att kvalitetssäkra verksamheten. Böckerna används i boksamtal, i olika teman och för trösta samt bearbeta barnens erfarenheter och upplevelser. – Alla barn, oavsett var de befinner sig på förskolan, ska ha samma…

Publicerat:

Kooperativt Lärande för strukturerad interaktion i matematik

På Malmö Högskola finns Lena Andersson. Hon intresserar sig för det didaktiska klassrummet – och då särskilt i matematikundervisningen. Hon ser strukturerna inom Kooperativt Lärande som ett sätt att organisera interaktionen mellan eleverna.  Det är utbildning på Malmö Högskola för matematikhandledare inom Matematiklyftet. En av de som håller i utbildningen är universitetsadjukt Lena Andersson. Förmiddagens…

Publicerat:

Att jobba med grammatik

Eleverna säger ofta att de vill jobba med grammatik. Fast ganska snart tröttnar de på traditionella grammatikhäften och dylikt. Istället brukar vi lyfta tillexempel ordföljd och v2-regeln (att få verbet på andra plats är ju ofta så himla klurigt..) så fort vi ska skriva något. Nästan alltid finns ett ordföljdsschema i någon form på tavlan….

placeholder bild

Publicerat:

Fritidshem 2016 konferens

Den 27-28 januari var jag och Jörgen Ekberg på konferens i Stockholm kring Fritidshemmet och med fokus på kvalitet och utveckling. En mängd bra föreläsare delade med sig av sina erfarenheter kring synliggörandet av lärandet, pedagogisk utveckling av fritidshemmets verksamhet och uppdrag. Olof Jonsson var där och pratade kring rastens betydelse för elevernas utveckling, Ann…

placeholder bild

Publicerat:

Anställ fler skolbibliotekarier i Malmö!

Malmö växer så det knakar och det går undan! Ökningen av antalet elever är historisk och att hitta skolplatser blir allt svårare. Tillgång till lokaler och skolor måste naturligtvis ordnas, men en svårare nöt att knäcka är hur kompentensförsörjningen ska lösas. Det råder lärarbrist och hur ska vi säkerställa att alla elever får det de har…

Böcker om läsförståelse.

Publicerat:

Lässtrategier för faktatexter och boksamtal

Utbyta entusiasm, frågetecken samt leta efter mönster i texterna hjälper eleverna in i ett djupare samtal om boken. När de centrala ämnesgrupperna i svenska (SVE) respektive svenska som andraspråk (SVA) träffas är språkstrategin och goda lässtrategier i fokus. Aidan Chambers lässtrategier bygger på några enkla frågor som kan användas vid boksamtal och ganska enkelt övertas av eleverna själva när…

Hand lämnar över stafettpinne till annan hand.

Publicerat:

Matteövergången från grundskolan till gymnasiet

Övergången mellan olika stadier inom skolan har ofta inneburit svårigheter för många elever. I ämnet matematik bjuder övergången från högstadiet till gymnasiet på särskilt stora svårigheter sedan 2011. Innan detta magiska år fanns A-kursen som i stort sett var en repetition av grundskolans mattekurs men sedan 2011 finns ingen repetition inlagd (på gott och ont)….