Gå direkt till innehållet
Nafi, Christian och Emma runt ett bord.

Publicerat:

Arbetet med ny matematikdiagnos vid skolstart för gymnasiet

I den centrala ämnesgruppen i matematik har det diskuterats att matematiklärarna på gymnasiet behöver en ny diagnos vid skolstart. Den gamla diagnosen som användes var från tiden innan Gy11. Önskemål om en ny diagnos kom också från skolledare. Via den centrala ämnesgruppen har arbetet med den nya diagnosen förankrats hos matematiklärarna i Malmö. Diagnosen ska…

Publicerat:

Mötesplats om nyanlända och teater

Malmö är en av de städer som, likt många andra, tagit emot många människor som flytt från krig och terror. Malmö kraftsamlar för att kunna möta detta, inte minst skolorna. Inom ramen för Skapande skola arrangerar Pedagogisk Inspiration och Barnkulturenheten Mötesplatser, en plats för dialog mellan skola och kulturliv. Temat för Mötesplatsen 15 mars var…

Publicerat:

Läsning så in i Norden - det utmanar, skaver och bekräftar!

Språkutvecklare och biblioteksutvecklare från PI var med på läskonferens  i Kristianstad den 23 mars. Programmets tema var Läsning så in i Norden och  i dagens avslutande reflektion slogs det fast att för att en dag som denna ska kännas givande krävs att något skaver, något utmanar och något bekräftar. Här är några sammanfattande tankar från…

Publicerat:

Vattentema

Gullviksskolan  åk 1-2 Vattentemat börjar närma sig slutet. Eleverna har nu fått massa förkunskaper om vattnets kretslopp genom att utföra experiment, diskutera med varandra, läsa texter och skriva egna texter. Läraren visar eleverna hur ett kretslopp med vatten kan skapas i en burk med varmt vatten med en isbit på locket. De får diskutera gemensamt…

Grön skylt där det står läroplan på engelska.

Publicerat:

Skolverkets förslag och den digitala skolan (del 1)

Nu har skolverkets förslag till nya skrivningar om digitaliseringen av skolan kommit. Det är våra styrande dokument det handlar om, så det är viktiga förslag. Jag kommer att skriva några bloggar med utgångspunkt från dem. Den första handlar om själva förslaget, vad det innehåller och lite tankar runt det. Efterföljande blogg(ar) kommer att handla om…

placeholder bild

Publicerat:

Lustfyllt lärande i matematik på Kreativt Lärcenter

Pedagoger från område A avslutar sin matematikcirkel på Kreativt Lärcenter. Barn uppfattar och upplever matematik hela tiden – men hur uppmärksammar och synliggör vi pedagoger detta? Pedagogerna delade in sig i grupper för att förbereda och iscensätta olika stationer med fokus på matematik. Stationerna förbereddes utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter, leka – förklara – lokalisera…

Publicerat:

Kan vi stå emot den stora vågen?

För den som inte kan undvika att följa valrörelsen i USA och den senaste månadens utveckling kring de valmöten som den republikanske kandidaten Donald Trump anordnar, kommer denna vecka ett filmtips från vår egen strömmande media-server. Die Welle är regisserad av Dennis Gansel och baserar sig på Todd Strassers roman The Wave. Boken bygger i…