Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Lyft språket i alla ämnen!

Under förra veckan kom vår syslöjdslärare Annie på besök till oss i förberedelseklassen. Att ha  fokus på språket i alla ämnen är ju något som nyanlända, sva-elever, och i stort sett alla våra elever vinner på; hur vi ska lyfta språket i alla ämnen är något jag ständigt klurar på. Därför var det  jätteroligt att göra något så…

placeholder bild

Publicerat:

Matematisera mera – om konsten att förändra en klassrumspraktik, Del 3

Vi fortsätter vår resa i matematikens förunderliga värld genom att göra ett nytt nedslag hos Cecilia Kilhamn, Göteborgs Universitet. Cecilia föreläser på Biennalen om utbildande av elever i matematiska resonemang, argumentation och kreativ problemlösning. Matematiserande är, enligt Cecilia, att se matematiken som en aktivitet där vi: fokuserar på matematiska idéer systematiserar och kvantifierar representaterar, symboliserar…

Publicerat:

Inspirationsdag för Skapande skola

Skapande skola väntar runt hörnet, redo att ta sig an Malmös skolor med kreativitet och skaparanda. För att sprida inspiration och väcka tankar kring vad ett Skapande skolaarbete kan innebära anonordnades nyligen en inspirationsdag för barn och vuxna inom grundskoleförvaltningen. Kulturombud i sällskap med elever samlades på Malmö Live för att möta och stöta idéer…

Grupp av kvinnor samlade.

Publicerat:

Matematikutvecklarna på PI

Matematikutvecklarna på PI stödjer, handleder och fortbildar ALLA som är pedagogiskt verksamma inom matematik genom verksamhetsnära kompetensutveckling. Vårt arbete bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom det matematikdidaktiska fältet. Vi bjuder in och arrangerar seminarier och kurser inom matematikområdet samt driver en blogg på Pedagog Malmö. Vi har möjlighet att vara med i verksamheterna…

Två elever läser ihop.

Publicerat:

Fas 4 i rymden

Fokus i veckan som gick var egen produktion av faktatext. Vi var framme vid fas 4 i Cirkelmodellen. Vi tog fram vår plansch och gick igenom punkterna. För att kunna skriva en faktatext måste vi inhämta kunskaper. Vi läste och jämförde två olika faktatexter om Saturnus och kom fram till att de berättade ungefär samma…

Elever spelar teater.

Publicerat:

Historiskt teaterprojekt på Malmö museer

Det är en svart kväll i början av februari. Snålblåsten viner runt vallgraven. Marschallernas ljus kastar fladdrande skuggor upp över slottets gamla tegelväggar. På borggården står fullt av folk, som stampar för att hålla värmen, medan de väntar på att bli insläppta i Borgstugan. Därnere pågår förberedelserna inför kvällens fest, som Jörgen Kock är värd…

Tre kvinnor samtalar.

Publicerat:

Rektor med fokus på skolbibliotek - Tingdammsskolan

Sommaren 2015 satsade Tingdammsskolan på att anställa en skolbibliotekarie på heltid, i augusti tillträdde Lisa Hamfors sin tjänst. Kerstin Sjöberg, rektor på Tingdammsskolan, motiverade anställningen med att hon verkligen menar allvar med biblioteksverksamheten. Och då krävs det en utbildad bibliotekarie. – En utbildad bibliotekarie har andra kompetenser än lärarna och är därigenom ett stöd för hela verksamheten. Skolbibliotekarien kompletterar läraren…

Kvinna framför böcker.

Publicerat:

Medveten läsning på Älggårdens förskola

På Älggårdens förskola finns sedan två år tillbaka ett förskolebibliotek. Tillgången till en egen boksamling har satt fart på läsglädjen och lusten att lära. Men på Älggården stannar det inte därvid. Även om närheten till böcker väcker barns fantasi och kreativitet, är det inte nog för att språkutvecklingen ska ta fart. Därför arbetar personalen medvetet…