Publicerat:

Hur vet vi att det vi gör är bra?

Jag tror verkligen på kollegialt lärande som metod för fortbildning och utveckling av undervisningen, men hur vet vi att just det kollegiala lärandet som vi jobbar med verkligen är bra? Att det ger resultat i klassrummen och gör skillnad för elevernas lärande? Det här är en svår fråga. Det är inte lätt att “mäta” effekter av… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Magiskt på SETT

Srini Swaminathan Var får han sin glädje ifrån? Hur får han sin kreativitet och lust att fylla ett helt rum? Srinis mamma har en stor roll här. Inte bara för att hon stoppade undan alla drickspengar hon fick vid förlossningar i Indien, utan också för att hon sa till Srini att han skulle betala tillbaka.… Läs mer

Publicerat:

Utveckling kräver ansvarstagande

Mitt i förskoleförvaltningens organisationsutveckling så är det självklart många frågor som väcks. Hur vet vi att detta verkligen kommer göra skillnad? Kommer förändringen att ge förväntade resultat? Och på vilket sätt kommer det göra skillnad för barnen, på riktigt? Som jag skrev i mitt förra inlägg så är jag säker på att det nära ledarskapet,… Läs mer

Publicerat:

Vad innebär 15 miljoner från regeringen för Malmös skolbibliotek?

Regeringen avsätter 15 miljoner för att stärka bemanningen på skolbiblioteken under 2016 och ytterligare 30 miljoner under 2017. Syftet med statsbidraget är att öka skolbibliotekens möjligheter att stödja elevernas lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkutveckling. – Det här är ett sätt att främja det bemannade skolbiblioteket som hjärtat i skolans arbete för elevers läslust. Vi… Läs mer

Publicerat:

Kooperativt Lärande en ämnesdidaktisk bro?

Kan Kooperativt Lärande öppna upp för möjliga brobyggen mellan ämne och didaktik vilket i sin tur kan leda till utveckling och förändring? Kan de strukturer och grundprinciper som finns inom Kooperativt Lärande kan vara ett stöd för läraren att organisera en elevaktiv, inkluderande och dialogisk undervisning? Den 19-21 april arrangerades en nationell ämnesdidaktiskkonferens på Malmö… Läs mer

Publicerat:

Rullande mattor

Det första tillfället för Skapande Skola ägde rum i samarbete med idrottssläraren Caroline Drottz. Eleverna fick en introduktion om känselsinnet och gjorde experiment för att ta reda på vart på kroppen som känselsinnet är som bäst. Vi samtalade om hur olika beröring kan kännas och hur viktigt det är man själv vet vad som känns… Läs mer

Publicerat:

Matematiklyftet för förskollärare/pedagoger i förskolan fortsätter…

Matematiklyftet bygger på Alan Bishops sex kulturhistoriskt grundade aktiviteter som på olika sätt anknyter till hur matematik skapas och används och som är ett stöd till innehållet i förskolans läroplan. De sex matematiska aktiviteterna är leka, förklara, lokalisera, konstruera/designa, mäta och räkna. Vid senaste tillfället, den 26 april, reflekterade vi kring den spatiala förmågan och… Läs mer

Publicerat:

MalmöÄventyret

  Nu kommer Drömmarnas hus Äventyr äntligen till Malmö och spännande väsen kommer under vårterminen 2017 befolka Torups skogar. För vem?           För elever i åk 2 i Malmö När?                   Vårterminen 2017 Att delta i Malmöäventyret är helt kostnadsfritt och transporter till och från Torup ingår. Bokningen öppnar i oktober men du kan redan nu skicka… Läs mer