Publicerat:

Ny organisation möter behoven

3 fröknar – en årskurs

3 fröknar = 3 språkgrupper

3 fröknar = 3 mentorsgrupper

3 fröknar = 2 arbetsgrupper + 1 nyanländagrupp

IMG_1665

Våra tre mentorsgrupper är just nu stommen i vår organisation. Mentorsgrupperna startar och avslutar dagen tillsammans. Språkgrupperna ses tre pass i veckan. Nyanländagruppen och arbetsgrupperna ett pass per dag. Barnen vänjer sig snabbt. Det har fungerat över förväntan trots en del förflyttningar. Vi ser många fördelar med de olika grupperingarna. Barnen får arbeta i olika konstellationer vilket är berikande både socialt och för inlärningen. Genom att nivåanpassa språkgrupperna blir det lättare för oss pedagoger att ge alla rätt utmaning och rätt stöd.  Sist men inte minst får vi tre fröknar möjlighet att skapa goda och bärande relationer med alla våra tvåor. En vinst bara det!

I Annas grupp arbetar vi intensivt med den tidiga läs-och skrivinlärningen. Under tre pass i veckan träffas vi och tränar hårt. Vi utgår ifrån skönlitteratur och tränar också ljud-bokstav och på att läsa och skriva enkla ord.

b

Varje veckas arbete utgår från en gemensam högläsningsbok. Vi läser gemensamt och enskilt.

a

Vi arbetar med nya ord som vi läser, spelar spel med och skriver.

d

Orden kommer från veckans bok.

e

Vi skriver gemensamt…

c

 … och enskilt.

På tisdagar får vi en läxa utifrån den gemensamma boken. Vi arbetar med läxan på alla pass och på fredagen får var och en läsa för fröken.

Vissa av oss i gruppen tycker att det är lite klurigt att läsa, andra är nyanlända och behöver lära sig det svenska alfabetet och bokstavsljuden. Gemensamt har vi en härlig glöd och kämpar för att bli stjärnläsare.

I Katharinas grupp har vi alla knäckt läskoden. Vi utgår från skönlitteratur och tränar läsning och skrivning med hjälp av enkla småböcker. Vi försöker koppla innehållet till vårt aktuella tema.

20160415_091502

På tisdagspasset presenteras veckans bok. Texten upp på kanonen. Högläsning av fröken. Vi pratar om nya ord och texters uppbyggnad.

20160415_093019

Därefter gemensam läsning i kör. Sedan får alla läsa högt, en bit var. Vi är vana vid det nu.

20160417_210445

Vi återberättar tillsammans och ritar en bild i vår stjärnbok. Barnen får texten i läsläxa till fredag. Anpassad textmängd för varje barn.

20160415_093019

På onsdagspasset högläser fröken återigen samma bok. Sedan får var och en läsa en bit högt. All lästräning vi kan få in under skoltid är guld värd. Vi återberättar tillsammans och formulerar en mening i taget.

20160417_210521

Barnen skriver.

  • Ibland skriver fröken på tavlan och barnen skriver av. Då får vi en gemensam modelltext. Fokus på form.
  • Ibland dikterar fröken och barnen skriver. Fokus på skrivning.
  • Ibland skriver barnen helt själva. Fokus på innehåll och skrivning.

20160415_091455

Under fredagspasset ska fröken lyssna individuellt på alla barnen, när de läser upp sin läsläxa. Eget arbete under tiden, som barnen bör klara på egen hand. Arbetsuppgifterna anpassas därefter. Det kan till exempel bli en lucktext utifrån veckans bok.

20160415_090931

Ordentlig genomgång så att alla känner sig säkra.

20160415_091532

De barn som nyligen kommit till Sverige passar på att forma bokstäver.

20160415_091522

Skulle man bli färdig får man måla den sista stunden. Varför inte en pannkaka?

20160415_090408

Under tiden hinner fröken lyssna på var och en och därmed följa varje elevs läsutveckling, vecka för vecka.

20160415_090555

I Katharinas språkgrupp jobbar vi hela tiden för att:

  • få bättre flyt i läsningen
  • utveckla vår läsförståelse
  • utöka vårt ordförråd
  • skriva små texter på egen hand.

20160415_092329

Att förstärka läsförståelsen med hjälp av en film är alltid uppskattat.

20160415_092337

Nu har pannkakan rullat vidare. Vad blir det för bok nästa vecka?

I Belmas grupp läser vi böcker med lite mer text. Vi går också en aningen mer på djupet när det kommer till att skriva egna texter av olika typer. Vi kopplar arbetet i språkgruppen till det aktuella temat. I detta arbete lär vi oss olika lässtrategier och använder läsfixarna flitigt. Just nu tränar vi på att ge och ta emot kamratrespons. Idag var det läxläsning med kamratrespons.

4

Här går vi igenom färdiga meningar som man kan använda som stöd. Fröken modellerar först, barnen får ge respons på min läsning.

Vi har tränat detta flera gånger, vi pratade om ord som utveckla, respons och att läsa med flyt (den kommentaren kände barnen igen). Varför ska man egentligen ge respons? Vad innebär kamratrespons?

2

En stjärna från en kompis och…
3
… en önskan vad man själv skulle vilja utveckla.
5
7
Klistra in i stjärnboken.
6
Välförtjänt fruktstund! Nästa vecka kommer vi att arbeta med att gemensamt bygga ut en ”torftig” saga med olika beskrivningar. Detta som förberedelse till det egna sagoskrivandet som kommer i veckan därpå.
Vår lilla nyanländagrupp träffas tillsammans med Belma ett pass varje dag. Under tiden har Anna och Katharina övriga barn i två arbetsgrupper.
IMG_4752
Vad ska vi göra idag? Bildstöd på tavlan.
IMG_4753
Vi utgår från skönlitteratur…
IMG_4759
…och lär oss nya ord och fraser.
IMG_4756
Det känns tryggt att få vara i denna lilla grupp den första tiden i skolan.
IMG_4762
Vi skriver enkla meningar.
IMG_4765
Elevnära innehåll.
IMG_4766
Vi samlar vårt arbete i små böcker som vi gjort själva. 
Text och bild: Anna Duncanson, Katharina Olofsson och Belma Kudin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.