Publicerat:

Lässtrategier i fokus på Södervärn Komvux

  Att dela med sig av goda exempel från undervisningen är en framgångsrik strategi när SVA-lärarna och samhällskunskapslärarna på Södervärn Komvux arbetar med kollegialt lärande. Med start i november har lärarna redan hunnit att diskutera och pröva metoder i klassrummet och på så sätt fördjupat både elevernas och sitt eget lärande.     Två grupper… Läs mer

Publicerat:

Go digital

Digitala tankar och praktik är på frammarsch inom Malmö stads utbildningsväsende och en kan riktigt känna hur det sjuder och bubblar informations- och kommunikationsteknik, kopplat till styrdokument och planer. Förskoleförvaltningen har tagit fram en pedagogisk IKT-plan som beskriver hur förskolorna ska kunna arbeta med IKT som pedagogiskt verktyg i den dagliga verksamheten. Pedagogisk Inspiration Malmö… Läs mer

Publicerat:

Malmös skolor EKAR!

Gott folk long time no see! Nu har vi kommit halvvägs med att genomföra vårt arbetsmaterial på 4 olika skolor i staden. Totalt handlar det om 9 klasser som vi ska ha hunnit besöka 6 gånger á klass. Det är maffigt och tiden springer iväg men vi har fantastiskt roligt ute med eleverna och har… Läs mer

Publicerat:

Det viktiga informationsgapet

Tillbaka med nya tag efter lovet har vi  fortsatt arbetet med att läsa och skriva olika genrer. Just nu läser vi sagor. Tack till vår bibliotekarie Magnus som hjälper oss att hitta skönlitteratur på en nivå som fungerar! Det mesta i min undervisning bygger på  den interaktiva didaktik som Gibbons presenterar i sina böcker. Så även detta lektionsupplägg,… Läs mer

Publicerat:

Den svenska modellen

Bild från Google – avancerad bildsökning https://goo.gl/2uWY3c Den svenska modellen måste handla om samhällets svagaste. Eller hur? Vi har paralympics, specialskolor och specialutbildningar. Vi kedjar inte fast människor, fysiskt. Vi slår dem inte för att de inte kan lära sig saker. Vi ger dem mat, kläder och utbildning. Men vi accepterar att barn ibland måste… Läs mer

Publicerat:

Vad behövs för att få fler elever att söka till yrkesprogrammen?

Intresset för de gymnasiala yrkesutbildningarna är fortsatt lågt. Byggprogrammet har så få förstahandssökande att både förvaltningsledningen och nämndpolitikerna gjort bedömningen att det inte är motiverat att starta en flerårig utbildning. Rektorerna har flera förklaringar till varför elever inte väljer yrkesprogram på gymnasiet. Statistik från vårens preliminära antagning till gymnasiet, som Edico redovisade i förra numret,… Läs mer