Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Min morfar var statare

I en garderob därhemma  står min morfars läderportfölj. Den är fylld med lönekvitton och Lantarbetareförbundets fackföreningskontingenter, från strax före andra världskriget och några decennier därefter, prydligt sparade i små pärmar av papp. Två av de stora händelserna i hans liv var när han fick sin första lön och när han långt senare vann en SAAB…

Publicerat:

Annika & Malin - Hej svenska!

Vi kommer att presentera ett webb-program som heter hejsvenska.se. Det är producerat av Komvux Malmö Södervärn och finansierat av Skolverket. Det är avsett för nybörjare i svenska som även har ett behov av läs- och skrivträning. Vår primära målgrupp är vuxna lågutbildade men programmet används av långt fler, t ex på Språkintroduktionen. Programmet är gratis…

Publicerat:

Ana Bogunic - Goda relationer

För att vara en god lärare idag behöver man kunna mycket mer än ämneskunskaper. För att skapa en god undervisningsmiljö och för att få arbetsro i klassrummet lägger jag ner mycket tid på värdegrund- och relationsarbete samt lektionsstruktur. Den 27 september kommer jag att tala om hur jag går till väga med detta och hålla…

Skärmdump av utbildningsradion.

Publicerat:

Ska ni se film?

På urskola.se hittar du inspirerande, grymma, roliga och lärorika filmer för undervisning, flippning och kollegiala samtal. Klicka på de olika flikarna uppe i listen och botanisera. Glöm inte fundera på elever med funktionsnedsättningar och/eller annat modersmål. Hur ser du till att de får samma chans som alla andra att tillgodogöra sig filmen? Svårt? Fråga eleverna! (Eller kika på fusklappen…

Tecknad skattkista.

Publicerat:

En skattkista med ord

Elever med språkstörning behöver höra ett ord fler gånger än elever med typisk språkutveckling innan de kan ordet. De har också svårigheter att använda sig av syntaktiska och morfologiska (grammatiska) ledtrådar för att lista ut betydelse och användning av nya ord. Därför har jag under hela den här terminen lagt fokus på träning av ordförrådet…

placeholder bild

Publicerat:

#latinläser

På Malmö latinskola har vi sedan hösten 2015 arbetat med konceptet #latinläser för att kontinuerligt stödja och uppmärksamma vikten av läsning. Detta är en satsning som inbegriper hela skolan, alla ämnen och bygger på lärarnas och elevernas frivilliga deltagande. Kulturrådspengarna har här varit en viktig faktor för att kunna genomföra några av satsningarna. Bokbloggar och…

Publicerat:

Joanna Lundin – Så får vi skolan att fungera för alla elever!

Inkludering+Skolutveckling=Dyrt!? Går det att få ihop inkludering och skolutveckling utan att det kostar pengar? Är det möjligt att skapa en skola för alla, där våra elever får möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Och går det att göra utan att lärarens redan tuffa arbetssituation blir ännu tuffare? Jag tror det är möjligt! Hur!? Välkommen…