Publicerat:

Höstens kurser från SPSM

Kurser, temadagar, konferenser och andra fortbildningsaktiviteter

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen

Vi finns i Malmö, Växjö och Kalmar, tel 010-473 50 00

sodra@spsm.se • www.spsm.se

Välkommen att anmäla dig!

Alla nedanstående aktiviteter presenteras utförligt på vår webbplats.
Gå till www.spsm.se/sokaktiviteter och ange aktuellt aktivitets-id.
Kurser omfattar två till tre heldagar. Tematräffar är endagskurser, som kan
vara antingen heldag eller halvdag.

It i lärandet – för barn och elever med funktionsnedsättningar (77843)

7 september, Västervik, anmälan senast 27 juli

 

Att möta barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet) (77895)

13 september och 12 oktober, Malmö, anmälan senast 2 augusti

 

Att möta elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet) (77909)

14 september och 13 oktober, Malmö, anmälan senast 3 augusti

 

Att långsiktigt anpassa undervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (78071)

20 september och 27 oktober, Malmö, anmälan senast 9 augusti

 

Tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning (77999)

21 september, Malmö, anmälan senast 10 augusti

 

Tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning (78014)

22 september, Malmö, anmälan senast 11 augusti

 

Undervisning i träningsskolan – i brytpunkten mellan pedagogik och omsorg (82824)

22–23 september och 25 november, Malmö, anmälan senast 11 augusti

 

Språkstörning – innebörd, anpassningar och stöd i undervisningen, årskurs f-6 (78090)

27 september och 17 november, Malmö, anmälan senast 16 augusti

 

Språkstörning – innebörd, anpassningar och stöd i undervisningen, årskurs f-6 (78108)

28 september och 18 november, Malmö, anmälan senast 17 augusti

 

Tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning (78125)

28 september, Västervik, anmälan senast 17 augusti

 

Språkstörning – innebörd, anpassningar och stöd i undervisningen, årskurs f-6 (78129)

29 september och 15 november, Hässleholm, anmälan senast 18 augusti

 

Tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning (78152)

29 september, Kalmar, anmälan senast 18 augusti

KONFERENSER

Rätten till kommunikation – för barn och elever med grav språkstörning, hörselnedsättning och/eller i behov av AKK (80438)

13 september, Alvesta, anmälan senast 2 augusti

Inspirationsdag tidig AKK – för personal i förskola och skola (72637)

29 september Växjö, anmälan senast 25 augusti

ANMÄL DIG OCH LÄS MER PÅ VÅR WEBBPLATS! 

KURSER OCH
HELDAGS TEMATRÄFFAR

Språkstörning – innebörd, anpassningar och stöd i undervisningen, årskurs 7-9 samt gymnasiet (78170)

29 september och 15 november, Malmö, anmälan senast 18 augusti

 

Språkstörning – innebörd, anpassningar och stöd i undervisningen, årskurs 7-9 samt gymnasiet (78191)

30 september och 16 november, Malmö, anmälan senast 19 augusti

 

Kommunicera med bliss (78232)

4–5 oktober samt 6 december, Malmö, anmälan senast 30 augusti

 

Vad är en tillgänglig lärmiljö? (78543)

4 oktober, Malmö, anmälan senast 23 augusti

 

Vad är en tillgänglig lärmiljö? (79078)

12 oktober, Växjö, anmälan senast 31 augusti

 

Tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning (79641)

13 oktober, Hässleholm, anmälan senast 1 september

 

TAKK i förskolan (79094)

27 oktober, Växjö, anmälan senast 15 september

 

Att arbeta med elever med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundsärskolan (79105)

16 november och 18 januari, Hässleholm, anmälan senast 5 oktober

 

It i lärandet – för barn och elever med funktionsnedsättningar (79115)

17 november, Växjö, anmälan senast 6 oktober

 

Saker, bilder och symboler i kommunikation – en dag om grafisk AKK (79099)

23 november, Malmö, anmälan senast 12 oktober

 

Fortsättningskurs: Att utveckla en tillgänglig lärmiljö (79136)

1 december, Hässleholm, anmälan senast 20 oktober

HALVDAGS TEMATRÄFFAR (EFTERMIDDAGAR)

Mötas – Mötet mellan skolpersonal och flerspråkiga elever med funktionsnedsättningar (79721)

1 september, Kalmar, anmälan senast 18 augusti

 

NPF – förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser (79202)

21 september, Kalmar, anmälan senast 7 september

 

Digitala lärverktyg inom förskolan (79740)

13 oktober, Kalmar, anmälan senast 29 september

 

Hur organisera arbetet i klassrummet när planeringen ska utgå från två läroplaner (79799)

19 oktober, Växjö, anmälan senast 5 oktober

 

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan (79768)

20 oktober, Malmö, anmälan senast 6 oktober

 

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan (79789)

25 oktober, Växjö, anmälan senast 11 oktober

 

Hur organisera arbetet i klassrummet när planeringen ska utgå från två läroplaner (79744)

26 oktober, Kalmar, anmälan senast 12 oktober

 

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan (79794)

27 oktober, Kalmar, anmälan senast 13 oktober

 

Auditiv miljö i förskolan (79810)

17 november, Kalmar, anmälan senast 3 november

 

Stimulansdag Bliss (79818)

22 november, Malmö, anmälan senast 8 november

 

NPF – förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser (84960)

24 november, Malmö, anmälan senast 10 november

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.