Det är viktiga frågor du ställer och uppmärksammar. Tack för ett tankeväckande inlägg Jonas.