Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Vad håller vi på med?

Fick i dag ta del av det här från en förälder tillika lärare (inte på vår skola, men det kunde det ha varit). Kan inte mer än att hålla med. “Jag vill gärna beskriva för er hur veckorna kan te sig för en grupp ansvarstagande, men ibland kanske överambitiösa elever, på en gymnasieskola i maj…

Publicerat:

Historisk extremism

Skolan kan inte stå passiv och räkna med att demokratins ideal går hem hos de unga per automatik. Nej, massuggestion och masskultur talar starkt. Den demokratiska skolan måste stå emot. Så kan man sammanfatta lärarnas stridsrop i en avhandling som Per Höjeberg just försvarat. Och det gäller inte propagandan från terrorrörelser som IS utan lockropen…

Pedagoger sitter runt bord.

Publicerat:

Handledare rustade inför för höstens läslyft

Drygt 30 förstelärare har utbildats under våren och tillsammans prövat på konceptet i Läslyftet för att handleda sina kollegor på gymnasiet och Komvux.  Förstelärarna har i utbildningen läst och diskuterat läslyftsmaterial, planerat en övning, genomfört den i klassrummet och reflekterat tillsammans över hur eleverna tog emot övningen. Men framförallt har förstelärarna fått redskap för att genomföra strukturerade samtal som utmanar kollegornas…

Teckningar kopplade till Bortom himlen.

Publicerat:

Bokdag på Högaholmsskolan

Hur lyfter vi fram Värdegrunden och stärker vi-känslan på vår skola? Denna frågeställning fick oss att satsa på så kallade “högaholmsdagar”; då vi särskilt vill belysa just Värdegrunden. Förutom en Friluftsdag och en Kulturdag valde vi att genomföra en Bokdag. För årets Kulturrådspengar, KUR, köpte vi in skönlitteratur som berör VÄRDEGRUND och LIKABEHANDLING. Onsdagen den 20 april skulle…

Tangenter med sociala medier-ikoner på.

Publicerat:

Schysst på nätet- likabehandlingsarbete

När klass 8 kommer in i klassrummet för att ha klassråd står jag (som är skolbibliotekarie på Slottsstadens skola) där framme, i stället för deras mentorer. ”Aaa nej, inte genomgång”, utbrister en elev när han får se min powerpoint-presentation på den vita duken. Han får en tillsägelse av sin lärare och han ber snällt om…

Papper med färgglada mönster.

Publicerat:

Berättande text - vad är en saga?

I ”Vi läser och reser”-temat har vi fokuserat på berättande texter och framförallt sagor. Sagor är lämpliga att arbeta med bland annat på grund av deras tydliga struktur. I cirkelmodellens fas 1 har vi läst och läst och läst sagor. Vi har haft sagor i läsläxa i språkgrupperna. Sagor från olika världsdelar har hjälpt oss…

Publicerat:

Taktila teckningar del 2

Många inom autismspektrumtillstånd har en annorlunda sinnesbearbetning.  Det innebär att sinnena upplevs starkare eller svagare. Detta kan yttra sig på olika sätt och inom det taktila sinnet kan det handla om att personen dra sig undan beröring,  har en hög eller låg smärt tröskel, undviker vissa material eller vill tvätta händerna omedelbart efter att ha rört vissa…

Publicerat:

Textarbete, kamratrespons och muntliga presentationer i FBK

Vårt tema ”Att vara ny i Sverige” har lett oss in på olika spår, så som fakta om olika länder, likheter och olikheter mellan länder, och personliga berättelser om flytten till Sverige. Arbetet har resulterat i tre olika typer av text och alla har skrivit efter sin nivå.       Efter ett antal lektioners…