Gå direkt till innehållet
Skateboard och feministsymbol.

Publicerat:

Skolslöjd på Moderna Museet

Jag heter Jenny Andersen och arbetar som slöjdlärare på Sveaskolan i Malmö. Jag har under våren arbetat med experimentell vävning i slöjden. 35 elever i åk 9 startade sin termin med att besöka Moderna Museets utställning med Hannah Ryggen. Ryggens modernistiska och politiska vävar skapade många frågor och tankar hos femtonåringarna som de sedan fick formulera och…

Publicerat:

Ylva & Camilla - Språkstörning - hur påverkar det i skolan?

Vi arbetar på Kryddgårdskolan som pedagog och logoped med elever som har en generell språkstörning. Just nu arbetar vi med en inkluderande SU-grupp. Vi kommer i vår föreläsning att beskriva både teoretiskt vad en språkstörning är och innebär. Föreläsningen kommer även ta upp hur vi konkret arbetar med våra elever . Lyssna på Ylva Dalsenius…

Publicerat:

Annika Österlindh - Språk i slöjden och slöjd i språket

På Rörsjöskolan-Zenith är förståelse och struktur självklara delar av skapandet i slöjden. Språkutveckling genomsyrar allt och är anpassat till varje elevs språkliga nivå. Jag tror på att uppmuntra och utmana eleverna så mycket som möjligt, då utvecklas de som mest. ”En lärares intresse för ämnet och omsorg om sina elever ger stor effekt på kvaliteten…

Publicerat:

Tobias & Linda - Animerad film, steg för steg

Tobias Ohlsson och Linda Persson arbetar med filmpedagogik på Barnkulturenheten, Kulturförvaltningen. Vi arbetar för att pedagoger i förskola och skola skall använda sig av filmpedagogik som en självklar del i undervisningen. Det egna skapandet och berättandet är en viktig del i lärandet. Innehållet kommer vid detta tillfälle kopplas till Minecaft, men kan bytas ut till…

Publicerat:

Johan Magnusson - utveckla undervisningen med programmering

Att programmera med sina elever kan vara ett utmärkt verktyg för att förstärka och utveckla sin undervisning men också ett sätt att få elever att förstå sin digitala omvärld, hur den är uppbyggd och hur den kan förändras. Under min workshop vill jag visa hur jag jobbar med programmering och genom några konkreta exempel ge…

Publicerat:

Susanne Kristensen - kommunikationsstödjande klassrum

I min föreläsning presenterar jag min masteruppsats i specialpedagogik som handlar om det kommunikationsstödjande klassrummet. Jag utgår från Julie Dockrells studie där hon sammanställer 62 artiklar kring vad som gynnar barns språkutveckling. Dessa artiklar har hon kategoriserat i tre olika dimensioner; miljö, möjligheter och interaktion. Dessa ligger till grund för ett observationsschema hon arbetat fram,…

Publicerat:

Renata och Emma - om utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning

En föreläsning om utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Vad är det? Hur ter det sig i praktiken? Vad är ”normalt”? Hur skiljer det sig från andra inlärningssvårigheter? Hur kan vardagsfunktion och inlärning påverkas beroende på grad av funktionsnedsättning? Vår föreläsning belyser dessa frågor med skolan som sammanhang. Leg. psykolog Renata Kosieradzki och leg. psykolog Emma Andersson Grundsärskolans resursteam…