Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Katarina Svenning - Vampyrer i engelskundervisningen

I mitt arbete som engelsklärare utgår jag mycket från populärkultur och elevernas intressen när jag planerar min undervisning. På studiedagen den 27 september tänkte jag visa ett exempel hur jag och mina elever jobbar med skönlitteratur, historia, litteraturhistoria, läsförståelse, etiska dilemman och mycket mer under temat Vampyrer. I min workshop tänkte jag prata lite om…

Publicerat:

Laid Bouakaz - Anta utmaningarna på en mångkulturell skola

Laid Bouakaz är verksam som universitetslektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö högskola. Som forskare, språklärare och f.d. rektor har Laid skaffat sig gedigen teoretisk och praktisk kunskap om den mångkulturella skolan i allmänhet, och i synnerhet beträffande mångkulturella skolfrågor, föräldrasamverkan och nyanlända elevers skolsituation i Sverige.

Publicerat:

Annika och Maria - Effektiv inlärning med träningspass? - Ett exempel på hur lärare kan forska i klassrummet

Det är på träningspassen det händer! Här föds kreativa lektionsupplägg som kan inspirera till lust att lära. Varför inte strukturera en lektion som ett mentalt träningspass? Vi presenterar hur en idé utvecklas från träningscykeln till klassrummet. Men hur förankrar vi metoden vetenskapligt? I workshopen presenterar vi ett konkret lektionsexempel där du både får pröva, reflektera…

Publicerat:

Christian Svensson - Kreatech

Christian Svensson från STPLN presenterar projektet Kreatech och sitt mobila makerspace som erbjuder workshops ute på skolor och fritidsgårdar. Efter en kort presentation visar vi några olika workshops från vårt program! Testa till exempel att måla elektriska kretsar och programmera dem eller få inspiration hur du kan arbeta med att integrera teknik i undervisningen. Skapa…