En mycket bra sammanfattning av ett ledarskap som är hållbart!