Ett kul projekt!
2007 när jag arbetade som bildpedagog på Kulturkopplingen gjorde vi något liknande på Dammfriskolan.
Elevernas bild om Malmö om hundra år. Se länk – http://bildpedagog.blogspot.se/search/label/MALMÖ%20OM%20HUNDRA%20ÅR%202017