Publicerat:

Samtalet som aldrig ville ta slut

  När vi till slut hittade fram till In Discourse i de gamla lokstallarna i Kirseberg så möttes vi av ett engagemang och en stor nyfikenhet. Här inne arrangerades en Mötesplats för dans i skolan. Dansaktörer, skolor, representanter för grundskole- och kulturförvaltningen samt Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne var samlade för att samtala om hur… Läs mer

Publicerat:

Hiphop-Workshop på Örtagårdsskolan med temat "Identitet"

Wow! veckorna rullar förbi fort nu och djupdyker alltmer med Örtagårdsskolan kring begreppet ”Identitet”. Denna gången gick det ut på att uttrycka sig i text (lyrik) för att sedan tillsammans skapa en hiphop-låt. Varje elev fick en snabb genomgång om hur en hiphoplåt är uppbyggd och fick testa på att berätta om sig själv i… Läs mer

Publicerat:

Anette Bagger- Prövningen av en skola för alla

I denna föreläsning presenteras resultaten och slutsatserna i min avhandling med titeln: Prövningen av en skola för alla. Nationella proven i matematik i det tredje skolåret. Elevers och lärares upplevelser av proven skildras. Provets instruktioner och genomförande problematiseras genom avhandlingens resultat. Det har visat sig att proven ibland uppfattas ha inslag av high-stakes, det vill… Läs mer

Publicerat:

Var femte elev får F på NP

    Kruxet är det vetenskapliga, eller utredande, skrivandet. Det är supersvårt. 19,9%, det vill säga nästan var femte elev, misslyckas på den skriftliga delen av nationella provet i svenska 3. Av de elever som läser kursen Svenska som andraspråk 3 får en tredjedel F på provet. Detta provresultat får eleverna veta i maj, kort… Läs mer