Gå direkt till innehållet

Publicerat:

SVT och källkritiken – att bekräfta en tes

“Den mest grundläggande utgångspunkten i källkritik är att alla ljuger. Men en lögn behöver i detta sammanhang inte bestå av falska påståenden utan kan också handla om urvalet av fakta och hur fakta presenteras.” Citatet är taget ur Samband Historia, som används i historia på S:t Petri skola.
För en dryg vecka sedan skrev jag en text om ”Kornhall och källkritiken” och jag har nu anledning att skriva ytterligare en text som jag har valt att kalla ”SVT och källkritiken”. Jag väljer att skriva SVT för att inte hänga ut en enskild journalist samt för att det som visas på SVT (Uppdrag Granskning, UG) har godkänts av en ansvarig utgivare. I båda fallen handlar det om en fd lärare som arbetsgivaren ville säga upp av personliga skäl.
SVT sökte en skola där lärare som sätter höga betyg får hög lön, där rektorerna är rädda för att tappa elever och där betygen höjs utan att eleverna behöver prestera.
SVT sökte ett case och hittade S:t Petri – där inget av detta stämmer
Nedan ser ni en bild över betygssnitten vid de kommunala gymnasieskolorna i Malmö.
bild-1
Pricken visar (omräknat) vilka betygssnitt eleverna kommer in med på gymnasieskolorna och staplarna visar vilka betygssnitt samma elever lämnade skolorna med. Diagrammet visar att elever på S:t Petri skola kommer in med de högsta betygen samt att de lämnar gymnasiet med de högsta betygen. De sänker sitt betygssnitt jämfört med sina betyg från grundskolan. Diagrammet visar även att S:t Petri skola är en av de skolor där eleverna sänker sitt betygssnitt mest. Då eleverna har mycket höga betyg är det naturligt att reagera då en lärares betygssättning sticker ut så som det gjorde i juni 2014 (51 av den fd lärarens 178 betyg var F).
Nedan ser ni ett annat diagram som är taget ur S:t Petri skolas resultat över hur lärarna svarade i  Skolinspektionens enkät 2016 angående betygssättning.
bild-2
Jag tolkar diagrammet som att lärare vid S:t Petri skola i hög utsträckning upplever att de får stöd för att kunna göra likvärdiga bedömningar. Vi kan bli bättre och det arbetar vi aktivt med, bl a genom kollegialt lärande, där alla lärare ingår. För den som vill se hela enkäten går det bra att följa denna länk
När SVT kontaktade mig fick jag veta att de hade en tes som gick ut på att rektorer pressar lärare vid betygssättning och att S:t Petri skola var ett exempel på en skola där lärare pressas.
En tes måste, som sagt, bekräftas. SVT har valt att utgå från ett inspelat samtal från juni 2014 mellan en fd lärare, biträdande rektor Rita Winberg och mig. Samtalet var en del i en process. Läraren hade fått i uppdrag, muntligt och efter önskemål  även skriftligt, att begära in uppgifter där det behövdes. Läraren ställer då mailledes frågor som indikerar på att han inte förstått hur man sätter betyg. Vi kallar till ett möte för att besvara hans frågor. Samtalet präglades av brist på förståelse från lärarens sida. Vid en tidpunkt under samtalet försöker jag förklara att läraren inte ska ta ett snitt på prov och redovisningar, som han hävdar, vid den summativa bedömningen och att det inte är stoffet som ska bedömas. Vi uppmanar läraren att följa styrdokumenten.  Min kollega och jag säger att vi inte är experter på bedömning i det aktuella ämnet och uppmanar honom att rådgöra med ämnesansvarig om han känner sig osäker. Vi säger detta upprepade gånger. Trots det har SVT  valt att låta experter på bedömning lyssna på samtalet. Det är också den del av ett långt samtal som SVT väljer visa i sitt inslag om S:t Petri skola.
Efter upprepade uppmaningar kontaktar läraren ämnesansvarig för att diskutera bedömningen och efter några dagar meddelar han att han känner sig bekväm i sin betygssättning.
Under SVT:s intervju med mig uppgav journalisten att den fd läraren inte hade något emot att gå igenom sitt bedömningsunderlag igen. Detta framkommer inte i inslaget. Vidare har SVT i kontakt med en fd elev skrivit att: ”..vi anser inte att det var fel att rektorerna reagerade på alla F i XX:s fall, eller att de tog er elevers kritik på allvar. Det verkar ju snarare vettigt. Det vi i stället har kritik emot är att rektorerna ber XX bedöma om alla betyg utom A, samt att de ber honom göra det på ett felaktigt sätt”. I transkriptionen av det inspelade samtalet framgår att vi ber läraren att gå igenom samtliga betyg. Inte heller detta framkommer i reportaget om S:t Petri skola.
Allt jag har skrivit ovan är självklart SVT informerade om.
Jag välkomnar såväl en nyanserad, konstruktiv skoldebatt som en granskning av skolan, men när SVT konsekvent väljer bort det som ger en annan bild än den redaktionen bestämt sig för, blir det varken det ena eller det andra.
Eva Daun
Rektor
S:t Petri skola

Publicerat:

Skribent

kommentarer

 1. Jag kontaktades av SVT i ämnet och förklarade hur jag under mina år på skolan upplevt elever, betygsättning och ledning. En mycket väl fungerande skola med mycket duktiga elever. Skolledningen har mitt fulla förtroende.
  Jag hoppas journalisterna presenterar även alla goda utlåtanden de fått när de ringt runt. Annars är ett F lättmotiverat för deras granskning.

 2. Du ska vet att det inte är första gången UG drar organisationer,skolor,arbetsplatser i smutsen. Det är beklämmande att deras reportage av många betraktas som opartisk information med syfte att upplysa allmänheten om missförhållanden i samhällsbygget.

  1. Det finns absolut fina, bra och professionella skolledare. Det finns säkerligen jättebra skolar i Malmö och runt om i landet. Men det finns också skolor där det INTE fungerar pga olika anledningar (bl.a. togs dessa anledningar upp i reportaget). Det är ju dessa granskar, därav namnet Uppdrag granskning.
   Jag kan tycka att det är bra att UG uppmärksammar missförhållanden och problem i vårt samhälle så att organisationer och företag kan rätta till sina eventuella problem. Men som reportaget även visade ligger problemet kanske inte på skolledarna utan på en högre politisk nivå. Gymnasieminister Anna Ekström medgav ju delvis detta. Jag är övertygad om att UG inte uppmärksammar problem för skoj skull. Det är ett reellt samhällsproblem att kunskaperna försämras och samtidigt stiger betygen. Att försöka negligera eller förminska detta problem tror jag inte är en bra för svensk skolutveckling.

 3. Detta är slarvigt gjort och dåligt förberett jobb. Bör skickas till granskning: http://www.radioochtv.se/

 4. […] en gymnasieskola i Malmö med som exempel. Här kan ni se programmet. Rektorn på skolan har också bloggat om kritiken som har framförts mot […]

 5. Älskade ditt citat ”…en lögn behöver i detta sammanhang inte bestå av falska påståenden utan kan också handla om urvalet av fakta och hur fakta presenteras”. Det låter som UGs programförklaring, då de sedan start har försökt att driva sin, alltid uppseendeväckande, tes oavsett vad fakta från olika vinklar säger.
  De samlar bara ammunition för sin tes och går ut med den. Sen hanteras resten i redigeringen…
  Jag har sedan länge noll respekt för UGs objektivitet… Deras metoder är oetiska.
  Stå på dig Eva.
  /Förälder till elev på S:t Petri

 6. Aningen sen kommentar, såg precis programmet men hur som helst.
  Tycker man kan ifrågasätta att du uppvisar en medarbetarenkät som är gjord efter händelsen och efter man sparkat en medarbetare som kritiserade verksamheten. Speglar verkligen resultatet i denna undersökning genuina svar vid tillfället eller har svaren blivit färgade av händelserna? Hur såg liknande undersökningar ut under tidigare år som 2014?
  Dessutom saknas information i de diagram du uppvisar som kan få en att ifrågasätta hur de gjorts, var kommer de ifrån, samt vilka metoder som använts och så vidare.
  Det här med källkritik och att vara kritisk.. Det är ingen svår uppgift att få ensidiga svar om man tystar de röster som tycker på ett annat sätt.

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy and användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Slumpa en artikel