Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Reagera på teater

Ribersborgsskolans elever i årskurs 4-6 jobbar just nu med tema identitet och metoden de valt är forumteater. Till sin hjälp har de Teater Reagera och boken ”Du och jag” av Katarina von Bredow, som alla klasser läst. Projektet är ett skapande skola-samarbete och Teater Reagera och Ribersborgsskolan fann varandra på Inspirationsdagen på Malmö Live tidigare…

Böcker på olika språk.

Publicerat:

Alla Malmös språk på skolbiblioteken

Antalet elever med annat modersmål än svenska ökar och därmed också efterfrågan på litteratur på utländska språk. Utmaningen i att snabbt förvärva och tillgängliggöra mångspråkslitteratur, brottas många svenska skolor med. I Gävle har tre kommunala gymnasieskolor tillsammans byggt upp en gemensam mångspråkspool. På detta sätt hoppas de att alla elever i behov av modersmålslitteratur lätt…

Publicerat:

Läslyftet: Ansökningsinfo och handledarträff

Bild: Colourbox Läslyftet ger ökat samarbete och erfarenhetsutbyte Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Fortbildningen syftar till att utveckla elevers läsande, skrivande och lärande genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Många lärare som tillsammans med…

Publicerat:

Det snackas om...

Veckans skolnyheter har för Malmös del präglats av bland annat bråk och oro. Till exempel har det kommit larm om bråk i de lägre åldrarna. Här kan man läsa mer om det. Men även om det har varit bråk på sina håll så kan Skolinspektionen konstatera att nästan hälften av alla de besökta skolorna klarar…

Publicerat:

Pojkarna i hörnet

1 september arrangerades en mötesplats kring dans som uttryck i skolan. En av danspedagogerna som presenterade sig under kvällen var Ingrid ”Ingo” Rosborg. Ingo är koreograf och dansare med erfarenhet från flera Skapande skola-samarbeten. Lindeborgsskolan var en av de skolor som valde att samarbeta med Ingo. En solig oktobermorgon tar vi oss till Lindeborgsskolan för…

Man intervjuar elev på scen.

Publicerat:

Världens berättelser på Sfi-mässan

Den årliga Sfi-mässan på Malmö Stadsbibliotek i november fick rekordstor publik. Mässan är ett samarbete mellan det digitala biblioteket, Lärcentrum och Malmös olika Sfi-anordnare. Temat för årets mässa var ”Världens berättelser” och på stora scenen in Ljusets kalender berättades livshistorier av deltagare från Språkcafé Nobel. Sfi-lärarna på Språkcafé Nobel, Anna Appelqvist och Magnus Fryklund, intervjuade bland…

Publicerat:

Att läsa och förstå - Läsförståelse av vad och för vem?

Kunskapsöversikten Att läsa och förstå  – Läsförståelse av vad och för vem? (Skolverket; Westlund 2016) sammanfattar enkelt och tydligt den absolut senaste forskningen kring vårt stora uppdrag att utveckla eleverna till kompetenta läsare. Översiktens syfte är att belysa vad skolan kan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan. Fokus ligger med andra ord på läsundervisningen…