Publicerat:

Det snackas om...

Veckan som har gått har präglats av PISA-nerver.  Både förväntan inför att utredningen skulle presenteras på tisdagen och också glädje efter att det har konstaterats att det är ett positivt trendbrott för de svenska elevernas resultat. Pedagog Malmös nyhetsbrev är därför vigt åt just PISA. Vi har samlat ihop flera länkar där du riktigt kan… Läs mer

Publicerat:

Vad ska vi göra sen? – om att använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner

I min inläggsserie om bildstöd här på skollogopedbloggen har jag tidigare tipsat om att det går att ladda ner 100 svenska ord med bildstöd översatta till arabiska och somaliska, om tjänsten bildstod.se där du kan skapa enkla bildstödsmaterial gratis och hur man kan använda bildstöd som ett led i att tillgängliggöra lokaler. Jag har också visat… Läs mer

Publicerat:

Välkomna till en ny temablogg!

Här ska bloggas om ”Det utvidgade klassrummet”, som är ett samarbete mellan olika förvaltningar inom Malmö stad* och Skoletjenesten på Sjælland kring pedagogiska arenor. Vi har satt igång ett pilotprojekt, där vår utgångspunkt är Holmaskolans modell för upplevelsebaserat lärande med fokus på språkutveckling. Utifrån valt arbetsområde/tema väljer läraren en pedagogisk arena, där eleverna får en… Läs mer

Publicerat:

Skolledarskap i sikte - Om arbetsplatsträffar

Hur ska vi göra för att medarbetarna ska äga arbetsplatsträffarna? Hur ska vi organisera arbetsplatsträffarna så att alla medarbetare är delaktiga och vill vara delaktiga? Vad är egentligen en framgångsrik arbetsplatsträff? Alla deltagare i Skolledarskap i sikte har observerat arbetsplatsträffar på skolor runt om i Malmö. Det har gett oss inblick i hur de kan… Läs mer