Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Åtta filmer om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den brukar kallas trädde i kraft 1990. De här filmerna ger exempel på vad barnkonventionen är för något och vad den innebär för den grupp som den ska skydda. (Unicef har samlat information som också är användbar.) Filmerna är en bra början i arbetet att medvetandegöra vika…

Publicerat:

Projektgruppen på nya äventyr

Häromdagen samlades vi i projektgruppen, som består av pedagoger från Malmö Museer, barnkulturenheten, Pedagogisk inspiration och Holmaskolan. Syftet med sammankomsten  var att skapa nya aktiviteter på olika pedagogiska arenor. Vi startade med att titta på de som redan finns  i vår idékatalog. Vad kan vi förbättra beträffande beskrivning, struktur och förhållande till grundskolans  kunskapskrav? En…

Inbjudan till boksläpp.

Publicerat:

Boksläpp för arbetsboken "Din Röst Ska EKA!" tillsammans med Örtagårdsskolan!

Under höstterminen 2016 arbetade Din Röst Ska EKA! med temat identitet tillsammans med Örtagårdsskolan. Arbetet har blivit till en film som kommer att ha premiär tillsammans med boksläppet av arbetsboken ”Din Röst Ska EKA!” Jassim Ahmadi har gjort en anmärkningsvärd resa. Han växte upp i socialt utanförskap i Rosengård, utan höga tankar om sig själv…

Publicerat:

Det snackas om...

Helgen stundar men först hinner vi ta en titt på några av de skolnyheter som har publicerats i veckan. Malmöelevernas betyg blir stadigt bättre. Gymnasiebehörigheten bland nyanlända elever ökar också. Läs mer om det här. Tidningen Origo har varit på Nydalaskolan för att skriva ett reportage om deras arbete med det obiligatoriska bedömningsstödet i årskurs…

Publicerat:

Elever är den viktigaste informationskällan för en lyckad undervisning

Elever är den viktigaste informationskällan för en lyckad undervisning. I vårt arbete med systematiskt kvalitetsarbete har vi träffat olika elevgrupper för djupintervjuer. I dessa intervjuer som genomförts i grupp, försöker vi få mer information för att kombinera med de resultat som vi fått från elevenkäter. Enkäter är fantastiska redskap när det gäller att få ett…