Annika, du är den riktig skickliga och effektiva ledaren som jag någonsin har haft. Du är hela tiden här att lyssna, lösa och hjälpa alla. Jag kunde hitta och välja den bästa vägen i mitt arbetsliv med att känna dig för att du är verkligen min förebild.