Publicerat:

Fortbildning med IKT-fokus

Det har varit en heldag med mycket fokus på IKT och betyg och bedömning. Både stort som smått. Lika viktigt för lärarna att kunna känna sig trygga med att kunna dela dokument, använda googlekalender, googleformulär är det att att diskutera stora frågor som hur vi kan lägga upp undervisningen med hjälp av datorns alla möjligheter samt hur elevernas kunskaper ska bedömas allra bäst.
Kommunens IKT lektor var inbjuden samt Pedagogisk inspiration. Det sas mycket klokt. Till exempel hur viktigt det är att vi inte ska fokusera på vad som inte fungerar utan på faktiskt det som fungerar. Hur kan vi lägga om undervisningen så det ger högre resultat för eleven? Vad är ett resultat? Vad är egentligen formativ bedömning? Hur ser jag som lärare att det sker ett lärande?
Det kom många kloka frågor från lärarna. Till exempel: vi ska inte prata betyg för varje moment men ändå ska vi prata betygskvaliteter. Hur går detta till i verkligheten?
En sak som förtydligades var de tre grundläggande frågorna vad gäller formativ bedömning:
Vad är målet?
Hur ligger jag/eleven till?
Hur ska jag/eleven gå vidare?
Pedagogisk inspiration pratade mycket om processen till betyg, de fem nyckelstrategierna, samt att vi behöver få eleverna mer delaktiga. När jag lyssnar på lärarna förstår jag att det spretar, känns förvirrande mm. Lärarna har i flera år på denna skola arbetat kring detta, men det är svårt.
Jag sitter och funderar på hur jag som skolledare ska kunna förenkla detta ännu mer? Det sker många bra saker på skolan inom detta område, det vet jag, men det saknas fortfarande samsyn.
Tålamod, uthållighet, envishet, positivitet…
Illustration: Colourbox

Text: Annika Kjellemar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.