[…] Ett medvetet arbete med medie- och informationskunnighet har lett till att alla nior på Gunnesboskolan fått fått godkänt på de delar i nationella provet som rör källkritik. Läs artikeln på Pedagog Malmös blogg. […]