Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Berättande text

Mål står på datorns skärm.

Vårterminen i 3:an. Våra elever ska rustas så mycket det går inför 4:an. Dessutom står de nationella proven för dörren. I skolan ska eleverna lära sig att läsa, tolka och skriva text i skolans alla ämnen. Att kunna skriva en berättande text med inledning, handling och avslut, är ett av kunskapskraven i år 3. Likaså att kunna skriva en faktatext utifrån givet innehåll. Vi har upplevt att den berättande texten är svårare än den beskrivande. Till en berättande text behöver du erfarenheter och en del fantasi. Det bagaget är inte självklart hos våra elever. I skolan kompenserar vi därför med att låta våra elever möta mycket textkedjor i olika former; skönlitteratur, sagor, beskrivande text, filmer, musik och bilder. Även utflykter i olika former. Som komplement till erfarenheter och fantasi, behöver de en struktur att hålla sig till när de skriver. Hur skriver man en berättande text? Hur skriver man en beskrivande text? Detta måste vi undervisa om. 20170302_130255

För att våra elever ska känna trygghet behöver de i förväg, veta vad som ska hända. Dessa sju frågor besvarar vi alltid i starten av varje lektion.

20170302_130251

Alla lektioner har samma struktur. Barnen känner igen sig. Det skapar arbetsro.

20170302_115314

Vi använder oss av powerpoint-presentationer vid våra genomgångar. Bildstödet ökar våra elevers förståelse vilket i sin tur bidrar till ökad koncentration. I tisdags startade vi upp denna veckas arbete med berättande text.

20170302_115319

Gemensam genomgång av strukturen.

20170302_115325

Högläsning av boken ”Vilket kalas!”. Gemensam analys i förhållande till strukturschemat.

20170302_115330

20170302_115335

20170302_115340

20170302_115344

20170302_115349

20170302_115354

20170302_115359

Därefter vände vi på steken. Eleverna fick i par, analysera en liknande bok.

20170302_115419

20170302_115218

Varje par hade ett strukturschema och förde anteckningar som de sedan delgav i samlingen.

20170302_115431

Lektionen avslutades med att var och en fick skriva en Exit ticket i Classroom. Vilken struktur har en berättande text?

20170302_115445

Onsdagens lektion startade med en tillbakablick. Vad gjorde vi igår?

20170302_115450

Repetition av strukturen.

20170302_115454

Dagens lektionsmål.

20170302_115503

Tillsammans gjorde vi en planering. Fröken antecknade elevernas idéer.

20170302_115459

När vi arbetar gemensamt är det samarbete som gäller. Allas idéer är viktiga och behövs.

20170302_115509

Vi satt som vanligt i ring på golvet. Fröken hade datorn i knäet och var sekreterare. För att slippa handuppräckning och därmed stress och iver, fick barnen säga en sak i tur och ordning. Tillsammans diskuterade vi det språkliga.

20170302_115522

Så här växte vår gemensamma berättelse fram. Rubrik och avslut passade väl ihop.

20170302_115527

I dagens Exit ticket fick eleverna reflektera över sin delaktighet under textskapandet.

20170302_115541

Torsdag – Vad gjorde vi igår?

20170302_115550

Dagens lektionsmål.

20170302_115555

Våra elever befinner sig på olika nivåer när det gäller skrivutveckling. För att stimulera de elever som kommit längre, gick vi igenom hur man kan bygga ut sin text lite extra med hjälp av beskrivningar.

20170302_115601

Fröken hade bestämt vad dagens text skulle handla om. Dags att börja skriva.

20170304_100254-1

För några veckor sedan fick alla elever i år 3 en egen Chromebook, att använda i skolan. Det finns dock vissa regler som ska följas.

20170304_100259-1

Dessa behöver vi repetera då och då.

20170302_091552

Som ledning och stimulans, har alla elever egna hörselkåpor. Detta ger ökad koncentrationsförmåga och därmed arbetsro i klassrummet.

20170302_091302

Arbetet var igång. Genom att använda dels en struktur och dels ett givet innehåll, lyckades alla elever med uppgiften, utifrån sina förmågor.

20170302_115735

20170302_115609

Dagens Exit ticket. Hur gick det för dig? Vad var svårt? Vad var lätt?

20170304_101520 20170304_101425 20170304_101622

Tre av torsdagens texter. Det är enkelt för fröken att ge respons i Google Classroom.

20170302_115622

Fredagens lektion. Nu var det dags att göra allting på egen hand.

20170302_115629

20170302_115639

Repetition av strukturen.

20170304_101425

Vi gick igenom responsen på en av texterna från gårdagen. Alla skulle sedan starta med att titta på frökens respons på gårdagens text. Den responsen skulle de sedan ta med sig till dagens skrivande.

20170302_115646

Det VAR svårare att både planera och skriva på egen hand. Men, eleverna gjorde ett fantastiskt jobb. Vi kommer att fortsätta träna. Strukturen ligger nu på elevbloggen och alla som vill kan träna på att skriva berättande texter även hemma.

20170304_095502 20170304_095338 20170304_095242 20170304_095221Några exempel från fredagens texter. Nu ska fröken ge respons…

 

Text och bild: Katharina Olofsson

 

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy and användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.