Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Berättande text

Mål står på datorns skärm.

Vårterminen i 3:an. Våra elever ska rustas så mycket det går inför 4:an. Dessutom står de nationella proven för dörren. I skolan ska eleverna lära sig att läsa, tolka och skriva text i skolans alla ämnen. Att kunna skriva en berättande text med inledning, handling och avslut, är ett av kunskapskraven i år 3. Likaså att kunna skriva en faktatext utifrån givet innehåll. Vi har upplevt att den berättande texten är svårare än den beskrivande. Till en berättande text behöver du erfarenheter och en del fantasi. Det bagaget är inte självklart hos våra elever. I skolan kompenserar vi därför med att låta våra elever möta mycket textkedjor i olika former; skönlitteratur, sagor, beskrivande text, filmer, musik och bilder. Även utflykter i olika former. Som komplement till erfarenheter och fantasi, behöver de en struktur att hålla sig till när de skriver. Hur skriver man en berättande text? Hur skriver man en beskrivande text? Detta måste vi undervisa om. Lista med de sju frågorna.

För att våra elever ska känna trygghet behöver de i förväg, veta vad som ska hända. Dessa sju frågor besvarar vi alltid i starten av varje lektion.

Bildstöd för lektionens genomgång.

Alla lektioner har samma struktur. Barnen känner igen sig. Det skapar arbetsro.

Mål står på datorns skärm.

Vi använder oss av powerpoint-presentationer vid våra genomgångar. Bildstödet ökar våra elevers förståelse vilket i sin tur bidrar till ökad koncentration. I tisdags startade vi upp denna veckas arbete med berättande text.

Struktur står på datorns skärm.

Gemensam genomgång av strukturen.

Uppslagen bok på datorns skärm.

Högläsning av boken ”Vilket kalas!”. Gemensam analys i förhållande till strukturschemat.

Uppslagen bok på datorns skärm.

Uppslagen bok på datorns skärm.

Uppslagen bok på datorns skärm.

Uppslagen bok på datorns skärm.

Uppslagen bok på datorns skärm.

Uppslagen bok på datorns skärm.

Instruktion står på datorns skärm.

Därefter vände vi på steken. Eleverna fick i par, analysera en liknande bok.

Omslag till Matsäcken.

Struktur står på datorns skärm.

Varje par hade ett strukturschema och förde anteckningar som de sedan delgav i samlingen.

Mål står på datorns skärm.

Lektionen avslutades med att var och en fick skriva en Exit ticket i Classroom. Vilken struktur har en berättande text?

Instruktion står på datorns skärm.

Onsdagens lektion startade med en tillbakablick. Vad gjorde vi igår?

Struktur står på datorns skärm.

Repetition av strukturen.

Mål står på datorns skärm.

Dagens lektionsmål.

Planering står på datorns skärm.

Tillsammans gjorde vi en planering. Fröken antecknade elevernas idéer.

Bilder på datorns skärm som symboliserar samarbete.

När vi arbetar gemensamt är det samarbete som gäller. Allas idéer är viktiga och behövs.

Mål står på datorns skärm.

Vi satt som vanligt i ring på golvet. Fröken hade datorn i knäet och var sekreterare. För att slippa handuppräckning och därmed stress och iver, fick barnen säga en sak i tur och ordning. Tillsammans diskuterade vi det språkliga.

Datorskriven text.

Så här växte vår gemensamma berättelse fram. Rubrik och avslut passade väl ihop.

Mål står på datorns skärm.

I dagens Exit ticket fick eleverna reflektera över sin delaktighet under textskapandet.

Instruktion står på datorns skärm.

Torsdag – Vad gjorde vi igår?

Mål står på datorns skärm.

Dagens lektionsmål.

Instruktioner står på datorns skärm.

Våra elever befinner sig på olika nivåer när det gäller skrivutveckling. För att stimulera de elever som kommit längre, gick vi igenom hur man kan bygga ut sin text lite extra med hjälp av beskrivningar.

Instruktion står på datorns skärm.

Fröken hade bestämt vad dagens text skulle handla om. Dags att börja skriva.

Bild på dator av en dator.

För några veckor sedan fick alla elever i år 3 en egen Chromebook, att använda i skolan. Det finns dock vissa regler som ska följas.

Text på dator.

Dessa behöver vi repetera då och då.

Röda hörselkåpor.

Som ledning och stimulans, har alla elever egna hörselkåpor. Detta ger ökad koncentrationsförmåga och därmed arbetsro i klassrummet.

Händer skriver på bärbar dator.

Arbetet var igång. Genom att använda dels en struktur och dels ett givet innehåll, lyckades alla elever med uppgiften, utifrån sina förmågor.

Text på dator.

Mål står på datorns skärm.

Dagens Exit ticket. Hur gick det för dig? Vad var svårt? Vad var lätt?

Text på dator. Text på dator. Skärmavbild av dokument på dator.

Tre av torsdagens texter. Det är enkelt för fröken att ge respons i Google Classroom.

Struktur står på datorns skärm.

Fredagens lektion. Nu var det dags att göra allting på egen hand.

Mål står på datorns skärm.

Struktur står på datorns skärm.

Repetition av strukturen.

Text på dator.

Vi gick igenom responsen på en av texterna från gårdagen. Alla skulle sedan starta med att titta på frökens respons på gårdagens text. Den responsen skulle de sedan ta med sig till dagens skrivande.

Mål står på datorns skärm.

Det VAR svårare att både planera och skriva på egen hand. Men, eleverna gjorde ett fantastiskt jobb. Vi kommer att fortsätta träna. Strukturen ligger nu på elevbloggen och alla som vill kan träna på att skriva berättande texter även hemma.

Text på dator. Text på dator. Text på dator. Text på dator.Några exempel från fredagens texter. Nu ska fröken ge respons…

 

Text och bild: Katharina Olofsson

 

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy and användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.