Publicerat:

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero

Jag har tidigare skrivit ett långt inlägg om hur man kan använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner. Idag blir det ett lite kortare inlägg om ”De sju frågorna” vilka är bra att ha i åtanke när man t.ex. planerar för en aktivitet och ger instruktioner. Som jag skrivit tidigare är det ofta skönt för de flesta att veta de grundläggande ramarna för en aktivitet men för en del personer är det extra viktigt att veta detta. Detta för att minska stressnivå och därmed frigöra energi till att fokusera på att arbeta med målet med aktiviteten istället för att sitta och oroa sig över och tänka på till exempel hur lång tid man har på sig eller vilket material man behöver och vad som kommer att hända efter aktiviteten är slut. I förlängningen är tanken med detta att skapa det lugn och studiero som krävs för att kunna fokusera på uppgiften (eftersom elever till exempel inte ska behöva och fråga samma frågor massa gånger eller tappa fokus för att de inte vet vad de ska göra).

För att man lättare ska få till att få in rutinen med att alltid ge svar på de grundläggande ”sju frågorna” som sätter ramarna för en aktivitet har jag försett dessa med bildstöd. Det här dokumentet finns att ladda ner gratis här!

screenshot

Tanken är i första hand att det är till för att lärare ska vara noga med att all den här informationen är tydlig för eleverna t.ex. vid eget arbete. Det kan exempelvis vara att lärarna för egen del är noggranna med att förmedla informationen muntligt men också att komplettera med att informationen finns tillgänglig skriftligt (med bildstöd), t.ex. genom att skriva och rita på tavlan. Sedan kan man också använda det som samtalsunderlag och för att ”kolla av med” eleverna att de faktiskt har uppfattat informationen som getts.

de-sju-fragorna-2

Ett annat exempel på hur man kan ”bygga in” delar av informationen direkt i dagen schema kommer från skollogoped Julia Andersson på Östtegs skola i Umeå kommun:

 

schema-julia

Ett bra verktyg för att tydliggöra ”Hur länge?” är tidshjälpmedel  som till exempel timstock (finns även som app) och Time Timer (finns även som app). Dessa visualiserar hur lång tid man ska arbeta och räknar ner visuellt efterhand som tiden går, tills skillnad från det mer abstrakta med att ange klockslag. Om jag inte förstår vad 10.00-10.25 betyder så hjälper det mig inte. Men en visualisering med 25 minuter som krymper efterhand kan vara lättare att förstå. Hos oss på Rosengårdsskolan har vi utrustat våra klassrum med Time Timer Large som sitter väl synliga för alla elever i klassrummet:

bild-time-timer-klassrum

Som komplement har vi  Time Timer Plus och timstockar som kan användas direkt på arbetsplatsen utifrån individuella behov:

time-timer-plus-timstock-bild

 

Det här är ett inlägg i inläggsserien om bildstöd på Skollogopedbloggen. Du hittar tidigare inlägg i serien här:

2 Kommentarer

Lämna ett svar till Förberedande frågor inför något | PictureMyLife Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.