Gå direkt till innehållet
Skulptur över Malmös stadskärna.

Publicerat:

Vem har bott i Malmö och hur kan vi ta reda på det?

Just nu är vi i en spännande fas av historieundervisningen på Kryddgårdsskolan. Klass 7-8 No testar ett material som Pedagogisk Inspiration har tagit fram tillsammans med historieläraren Annica Trenneman. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Det är relativt svårt, men framför allt tidskrävande,…

Publicerat:

Att undervisa nyanlända elever, men hur gör man?

Den frågan har Anna Kaya ställt sig många gånger och det är den frågan som blev startskottet för hennes bok Att undervisa nyanlända. Även om Anna Kaya skriver att boken inte bör ses som en metodisk handbok vill jag påstå att det är en guldgruva full med praktiska tips. Det är en bok varje pedagog…

Personer gör tummen upp framför projicerad presentation.

Publicerat:

Förste förskollärare ger tummen upp för kemikaliesmart workshop

Förste förskollärare från utbildningsområde väster var först ut att delta i kemikaliesmart workshop under fredagen. Det blev en bra dialog kring flera av avsnitten i broschyren Kemikaliesmart vardag för barn. Förste förskollärarna ger tummen upp för workshopen. Så här gick det till Under första delen av passet berättade miljöförvaltningen varför kemikalier är ett samhällsproblem och…

Publicerat:

Drygt halvvägs i normernas spännande värld!

Vi har nu passerat mittstationen på vår normkritiska resa. 18 pedagoger från förskolan, grundskolan, gymnasiet – och faktiskt även vux – samlade i samma kupé på en gemensam resa – med målet att bli processtödjare i normkritiska perspektiv i sina respektive verksamheter. Så mycket vi vill hinna med – tiden bara rinner iväg! Peppade deltagare…

Mål står på datorns skärm.

Publicerat:

Berättande text

Vårterminen i 3:an. Våra elever ska rustas så mycket det går inför 4:an. Dessutom står de nationella proven för dörren. I skolan ska eleverna lära sig att läsa, tolka och skriva text i skolans alla ämnen. Att kunna skriva en berättande text med inledning, handling och avslut, är ett av kunskapskraven i år 3. Likaså…

Publicerat:

Ny dag - nya utmaningar

Förberedelse för uppmärksamhet Att elever stör varandra i skolarbetet är inte helt ovanligt. Ändå står skolor och lärare ibland handfallna inför problemet och tycker det är svårt att hitta gemensamma sätt att lösa det på den egna skolan. På Universitetsholmens gymnasium valde vi att angripa problemet från ett lite annorlunda perspektiv. Inom ramen för skolans…

placeholder bild

Publicerat:

Inspirationskväll med SYD-SMaL och Malmö Högskola

I veckan bjöd SYD-SMaL tillsammans med Malmö högskola in till en inspirationskväll med Esperanza Salazar från Backaskolan i Lund. Vi fick en inblick i hur en matteverkstad kan vara inredd och uppbyggd. Esperanza berättade på ett väldigt inspirerande sätt om sitt arbete i matteverkstaden. Hur hon genom estetiska uttrycksformer låter barnen skapa, förändra, se och…

Publicerat:

Det snackas om...

Det är fredag och dags för Pedagog Malmö att sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats under veckan. På Malmö högskola pågår just nu ett forskningsprojekt som är inriktat mot mellanstadiebarn. Projektet går ut på att minska snedrekryteringen till högre utbildning. Lösningen, menar man, ligger i att jobba med SYV betydligt tidigare än vad…