Gå direkt till innehållet

Publicerat:

ASL i en digitaliserad skola - del 2

I vår andra del i bloggserien om ASL vill vi lyfta de positiva aspekterna av att använda datorn som skrivverktyg istället för pennan. Arne Trageton, upphovsmannen till ASL menade redan i slutet av 1990-talet att datorn är en viktig del av vårt samhälle. I år presenterade Statens medieråd en rapport som visar hur barn och…

Publicerat:

Musiken stärker på Malmös förskolor

Hur kan förskolan stärka alla barns lärande, möta olika behov, utgå från intresse och öka deras delaktighet, inflytande samt förmåga att kommunicera och uttrycka sig? Ett svar kan vara genom musik. Musiken Stärker är ett pilotprojekt inom förskoleförvaltningen under läsåret 2016/2017, finansierat med stöd av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Projektet har fokus på hur musik kan…

placeholder bild

Publicerat:

Sambedömning för ökad likvärdighet kring bedömning och betygssättning

Såhär i nationella prov-tider genomförs också mycket sambedömningar runt om i vårt land. Sambedömningar gör vi ju för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning och det har visat sig att sambedömningar i första hand fungerar som ett långsiktigt sätt att uppnå samsyn och likvärdighet. Bra, tycker vi! I vårt betygssystem förväntas lärarnas bedömning och…

Fem barn hukar sig vid dammens kant.

Publicerat:

Siffror, bokstäver och fåglar i Pildammsparken

Birger Emanuelsson och jag har haft möjlighet att träffa alla förskoleklasselever och ettor på Johannesskolan vid  vars ett arbetstillfälle. Vi valde att jobba i Pildammsparken, en park nära skolan. Här jobbade vi vidare med det som eleverna arbetar med i klassrummet. Vid varje tillfälle började gruppen med en gemensam lek innan vi delade upp eleverna i två grupper. En…

Flicka tvättar händerna i handfat.

Publicerat:

Luftförbättrare och doftsprayer - onödigt att tillsätta i barns vardag

Att städa är viktigt för att minska barnens risk för exponering för kemiska ämnen. Lika viktigt är det att välja lämpliga rengöringsprodukter. Genom att välja parfymfria produkter undviker då många sådana ämnen. Välj även tvättmedel, tvål, diskmedel och hudkräm som är miljömärkta, parfymfria och allergitestade. Genom att välja sådana produkter via Malmö stads ramavtal bidrar du…

Docka och igelott i regnjacka.

Publicerat:

Läsa - förstå - ingå

Läs tillsammans för att väcka barnens lust att läsa själv. Visa att du som vuxen läser och att det är kul. Det var genomgående budskap hos de medverkande i den eftermiddag om läsning som Pedagogisk Inspiration anordnade. Seminariet var en del av Malmö Litteraturfestival, som hölls i slutet av mars. Publiken fick lyssna till skolbibliotekarier…

Stämpel där det står Lampedusa.

Publicerat:

Silent books

Den lilla ön Lampedusa, utanför kusten i södra Italien har främst blivit omskriven för att vara ett delmål för de flyktingströmmar som rör sig över medelhavet: ön som en första anhalt – en port till Europa. Här skapades ett barnboksbibliotek på initiativ av bland andra IBBY (International Board on Books for Young people) och man…