Gå direkt till innehållet

Publicerat:

ASL i en digitaliserad skola – del 1

Med de goda förutsättningar som finns i Malmö stad för att arbeta digitalt blir tanken om att vänta med pennan och låta eleverna skriva på datorn när de utvecklar sin läsning och sitt skrivande mer och mer självklar. Att arbeta med digitala texter i svenskundervisningen redan från årskurs 1 är något som också skrivs in…

Man i guldhatt klipper band.

Publicerat:

Teknoteket på Lärvux Heleneholmskolan invigt

Teknoteket, som är en del av Lärvux på Heleneholmskolan, firade invigningen av den nya verksamheten den 31 mars. Teknoteket är en satsning finansierad av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att kunna ge lärare och elever inom vuxenutbildningen i Malmö förutsättningar att använda alternativa och digitala lärverktyg. Många kom till invigningen; representanter för SPSM, förvaltningens ledningsgrupp, politiker, lärcentrum och…

Logotyp för lärandekonferens om BFL.

Publicerat:

Lärandekonferens - BFL

Är du nyfiken på hur BFL kan bidra till att stödja elevers lärande och hur BFL kan användas som en del av skolutvecklingen? I september anordnar vi, tillsammans med Helsingborgsstads skolor, en lärandekonferens för pedagoger och skolledare i grundskolan, grund- och gymnasiesärskola, gymnasiet och vuxenutbildningen som tillhör Malmö stad eller Helsingborgs stads skolor. På konferensen…

Publicerat:

I allra högsta grad en brännande fråga…

Läxan till vårt fjärde pass i utbildningen Inkludering på riktigt! var: Go ”Wild&Crazy”! Bryt en norm och se vad som händer! En tändsticksask gick laget runt. ”Så länge din tändsticka brinner får du berätta!” löd instruktionen. Det är inte så mycket  som hinns med då (trots att det var en lång tändsticka), men vi delade…

Publicerat:

Att bana väg för en digitaliserad skola

Elevers kreativitet och kunskap underlättar vägen till en digitaliserad undervisning i dagens skola. Professor Anne Bamford från International Research Agency och Education Commission i London var tydlig i sin ståndpunkt när hon föreläste i Malmö. – Skolan idag står inför ett betydelsefullt behov av förändring där många av skolämnena behöver en ny design, säger hon….