Hej, Carl!
Jag har blivit hänvisad till dig flera gånger av skolpedagoger som inte kan hjälpa mig.
De menar att du kan det för att du hanterar grundskolans utb-konton. Mitt konto blev nämligen inaktiverat efter jag gick ut 9:an innan sommaren och jag skulle verkligen vilja få tillbaka innehållet på kontot, då det kommer att hjälpa mina framtida studier.
Kan du hjälpa mig med detta?