Publicerat:

Samarbete – en viktig faktor för en effektiv studiehandledning

 

 

Det är en utmaning och viktig uppgift att skapa goda förutsättningar för en effektiv studiehandledning som kan förbättra elevernas resultat mot måluppfyllelse.

Studiehandledningen kan planeras och genomföras på olika sätt för olika elever. Det som är gemensamt för en lyckad studiehandledning är samplanering, uppföljning och utvärdering mellan ämneslärare och studiehandledare.

Det är svårt att hitta en gemensam tid att mötas mellan studiehandledaren och ämnesläraren.

Det handlar om att hitta olika strategier som gör det möjligt för ämneslärare och studiehandledare att samarbeta och tillsammans planera studiehandledningen utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

Hur nära samarbetet blir, beror ofta på hur mycket studiehandledaren finns på skolan.

De flesta av oss studiehandledare i Malmö stad har uppdrag på flera olika skolor och det kan innebära att det blir svårt för studiehandledaren och ämnesläraren att samplanera.

Kommunikation mellan studiehandledare och ämneslärare med hjälp av digitala verktyg

 

En möjlighet för samarbete mellan ämneslärare och studiehandledare är användandet av digitala verktyg.

Ett sätt som för min del visade sig fungera i organisationen och genomförandet av studiehandledning på modersmål i makedonska var samarbetet med ämneslärare/mentor via digitala verktyg som Google Classroom eller Google Drive.

Jag ska presentera ett konkret exempel som pågick under två år med ämneslärare och mentor på det här sättet, nämligen på Kulladalskolan i Malmö.

En modell som jag och en mentor/ämneslärare på Kulladalskolan använde oss av och visade sig fungerar bra för alla inblandade, mig som studiehandledare, ämnesläraren och eleven, var via Google Drive.

Patrick Afsén

 

När läsåret började bestämde vi form, modell, tid och plats för studiehandledning samt vilka digitala verktyg skulle användas. Dessutom bestämde vi vilka regler ska gälla vid användandet av Google Drive(att inte dela mappar eller dokument med obehöriga eller att jag som studiehandledaren inte ska ändra något i mappen).

Patrik som var mentor för den eleven som jag hade studiehandledning för, skapade en mapp för hela arbetslaget som hade planering för den klassen min elev gick i.

 

 

 

 

På min enhet i Drive arbetslagets flera veckors planering

 

Mappen delades med mig och varje vecka när de gjorde veckoplanering la de in planeringen i mappen. Eftersom mappen var redan delat med mig så fick jag veckoplaneringen i god tid. Jag kunde se vad i varje ämne de skulle arbeta med och hjälpte mig att planera för studiehandledningstillfället i förväg.

 

 

Veckoplanering

 

 

Jag kunde planera hur studiehandledningstiden ska användas och vilket arbetssätt som är lämpligt med utgångspunkt från elevens förutsättningar och behov. Jag kunde se hur undervisningen i ämnet är upplagd och vilket innehåll som skulle bearbetas men också vad jag behövde prioritera.

 

 

Aktuell lektion under v. 41 2015 i svenska

 

Vi följde upp elevens arbete och informerade varandra om elevens framgång, hinder och utvecklingsområden.

Vid behov delade Patrik extra material med mig via Google Drive.

Kommunikationen mellan mig som studiehandledare och Patrik som ämneslärare ökade, samarbetet stärktes samt lärandet hos eleven synliggjordes och blev mer inkluderande och motiverande, vilket lede till ökad måluppfyllelse för eleven.

Jag gjorde en gemensam mapp för mig och eleven och delade den på Google Drive. På det viset kunde eleven återgå flera gånger till materialet (när det behövdes), för att kunna leta efter ord och begrepp som vi har gått igenom, någon annan genomgång, förklaring eller leta efter svar på frågor. Det blev som extra hjälp eftersom eleven kunde använda sig av materialet i mappen även efter tiden för studiehandledning var slut.

Jag rekommenderar varmt den här modellen. Det kommer att gynna de som har svårt att hitta gemensamt tid för planering.

 

Text och foto: Roza Risteska

Förstelärare/Språkcentralen/Vägledning och stöd

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.