Publicerat:

Digitala nätverk för samverkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan kring studiehandledare i en och samma språkgrupp har stor betydelse för en framgångsrik studiehandledning. Det gynnar eleverna som är i behov av studiehandledning och sparar tid för lärare.

 

Vi är fyra lärare i makedonska språkgruppen som samverkar med hjälp av olika digitala nätverk för att utveckla strategier som hjälper eleverna i deras språk och kunskapsutveckling utifrån ämnets kursplan och kunskapskrav samt elevernas behov och förutsättningar.

Det kan vara olika förklaringar på ämnesspecifika ord och begrepp på lektionsmaterial som ofta återkommer i t.ex So eller annat ämne, som vi kan använda oss själva för egen förberedelse och som extra stöd till det som eleverna får från sina ämneslärare.

 

 

 

Google Classroom

 

 

Exempel på nya ord och begrepp

 

Jag har skapat ett Classroom där jag har bjudit in de andra makedonska lärare, Jasmina Ilijoska, Maja Trajchevska och Magdalena Dimitrievska för att lägga upp material som jag tycker är bra att använda i olika årskurser. Det kan vara bara ord och begrepp, olika definitioner eller en lektion som jag har gått igenom och som jag tycker det kommer till användning för en annan elev på en annan skola där mina kollegor har sina studiehandledningslektioner.

 

 

 

 

 

Google Drive

 

 

 

 

 

 

Vi har skapat en gemensam mapp för samarbete i studiehandledning, med undermappar, en kunskapsbank både på svenska och makedonska med lektioner på olika teman, mallar för olika texttyper, presentationer m.m.

 

 

 

Vår gemensamma mapp

 

 

Det sparar mycket tid för oss och underlättar förberedelsen inför varje studiehandledningstillfälle.

 

 

 

i vår mapp –  kunskapsbank

 

 

 

 

Ibland använder vi materialet för att skapa förförståelse för eleverna och för att aktivera elevernas förkunskaper för att de ska kunna lättare tillägna sig nya kunskaper.

Speciellt elever med begränsat ordförråd i svenska men med goda kunskaper i ämnet har stor nytta av att få förförståelse tillsammans med oss studiehandledare. Vi fokuserar på centrala ord och begrepp i sammanhanget och förklarar för eleverna med hjälp av modersmålet.

 

 

 

 

Exempel på delat dokument, mall för att skriva krönika på svenska och makedonska

 

 

 

Detta tillsammans med god samarbete med ämneslärarna ute på skolorna bidrar till effektivare studiehandledning och därigenom bättre resultat för eleverna mot måluppfyllelse.

Text och foto: Roza Risteska

Förstelärare/Språkcentralen/Vägledning och stöd

2 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.