Publicerat:

Läslyftet i modersmålet på Språkcentralen i Malmö

 

Läslyftet i modersmål 2016/2017 på Språkcentralen i Malmö

 

 

 

 

 

 

Under föra läsåret var det 50 modersmålslärare på Språkcentralen som deltog i Läslyftets fortbildningsmodell.

Vi arbetade med modulen ”Samtal om text”. Det var mycket givande och intressant inte bara för lärarna utan också för våra elever.

Som handledare för de 50 lärarna tyckte jag att det fungerade väldigt bra även om vi representerar olika språk och har elever i heterogena grupper.

Fortbildningens didaktiska innehåll och form med många vetenskapliga och väl beprövade metoder inspirerade mig att handleda och samtidigt motivera deltagarna att prova, följa upp och utvärdera många olika arbetssätt och metoder.

 

Kollegialt lärande

Vi fick tillfälle att kritisk granska inte bara kollegornas utan även vår egen undervisning i syfte att belysa olika delar av undervisningens kvalité och vad är det vi kan fortsätta arbeta med för att skapa en god undervisning som kommer att hjälpa eleverna mot måluppfyllelse.

Genom strukturerat samarbete kunde vi planera olika undervisningsaktiviteter, formulera problem, lösa uppgifter, följa upp och utvärdera.

Det skedde många positiva förändringar i vår undervisning som ökad professionalitet, ökad förmåga att integrera teori med praktik samt utveckla ett gemensamt yrkesspråk.

 

Tillit och inkluderande klassrum

 

Vi kunde planera en framgångsrik undervisning som kännetecknas av tillit och förtroende mellan lärare och elever, präglat av demokratisk förhållningsätt där alla elever känner sig trygga och kommer till tals. Skapade också trygghet bland oss i gruppen i att våga berätta även det som inte gick så bra på lektionen utifrån planeringen.

Det var en utmaning att hitta texter som skulle användas i alla olika språk, men vi lyckades väldigt bra.

 

 

Att förena teori med praktik

 

Flera gånger utvärderades arbetet med läslyftet och utifrån deltagarnas svar i utvärderingsformuläret kan jag påstå att alla var nöjda och tyckte att läslyftet har förändrat vår undervisning. Det har varit roligare för eleverna också att arbeta med stor variation av grafiska modeller.

 

 

 

Venndiagram: elev i åk 2

 

 

 

Några röster från deltagarna:

 

  • ”Det var bra att vi behövde sätta metoderna i praktik och att prata om det som vi upplevde efteråt eftersom vi kunde se det som gick bra och det som gick mindre bra så att vi kan förbättra vår undervisning”
  • ”Jag har redan börjat integrera lässtrategierna som jag har lärt mig på kursen i min planering och eleverna tycker att det är roligt”
  • ”Använder olika metoder av kursen i min undervisning med mina elever som textanalys, som gör flera elever delaktiga, cirkelmodellen för ett språkutvecklande arbetssätt m.m.”
  • ”Använder läslogg som tankeredskap i undervisningen, Venndiagram, VÖL strategin” som gjorde lektionen mycket roligare och aktiverade alla elever i gruppen”
  • ”Jag har redan börjat med att använda vissa metoder i mitt arbete med eleverna, mest olika läslogg och kopplingar till andra texter, till eleven själv och till omvärlden”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevernas självförtroende stärktes och de tyckte att de hade bättre struktur när de samtalar om text, kunde lättare analysera texter, roligare sätt att arbeta och höra andras tankar innan de själva skulle skriva eller berätta.

 

Detta år kommer vi att arbeta med andra moduler, ”Kritisk textarbete och Grundläggande litteracitet för nyanlända elever”.

 

Jag ser fram emot att handleda mina kollegor och tillsammans utveckla en gemensam undervisningskultur som gynnar eleverna i deras språk och kunskapsutveckling.

Pröva nya välunderbyggda didaktiska metoder för att systematisk förbättra och utveckla vår modersmålsundervisning och därigenom bidra till att utveckla vår verksamhet.

    Text och foto: Roza Risteska

Förstelärare/Språkcentralen/Vägledning och stöd

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.