Gå direkt till innehållet
Bro över sandmark.

Publicerat:

Förskoleklass i en brytningstid

2016 reviderades läroplanen och en ny del för förskoleklass lades till. Nyligen presenterades ett lagförslag om att förskoleklassen blir ett obligatoriskt skolår. Men vad betyder detta för pedagoger i förskoleklass? Enligt Helen Ackesjö, universitetslektor, på Linneuniversitetet i Växjö, har förskoleklassen länge varit ett gränsland. Verksamheten tillhör varken förskola eller skola. Nu menar Ackesjö att en…

Tecknad hand visar tecken.

Publicerat:

Tecken i förskolan

Jag kom först i kontakt med tecken när jag redan var färdig förskollärare, men det tog inte lång tid innan jag insåg hur oerhört givande det är att förstärka det talande ordet med händerna. Fascinerad över hur människor använder tecken för att kommunicera började jag se folk som tecknade överallt, svårare för mig att förstå…

Publicerat:

Tillit

I skollagen står att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi vill ha lugna och trygga skolor med inlärningsmiljöer som kännetecknas av värme och förtroende. Eleverna ska ha förtroende för och lita på sina lärare. Vårdnadshavare ska känna tillit till skolsystemet. Tillit grundar sig i…

Bildstöd med widgitsymboler.

Publicerat:

Bilder som stöd kontra bilder som stör

Skollogopedbloggen är ju fullproppad med inlägg om bildstöd i skolan. Betyder det att skolan ska vara fullproppad med bildstöd överallt, hela tiden? Eller kan det bli för mycket bildstöd? Vi vet att det alltid finns några elever som, av olika anledningar, har svårt för att sortera och fokusera när det finns mycket intryck runt omkring….

Publicerat:

Det snackas om...

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmö några av skolnyheterna som publicerats under veckan. Denna vecka handlar det bland annat om att skolor låser om sig och om en läsa-skriva-räkna garanti. Men vi börjar med förslaget som kan ge rektorer möjlighet att stänga ute vissa politiska partier från skolan. Enligt Skolvärldens artikel vill gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna…

Publicerat:

Kunskap eller instrumentell jakt på "mätbara" resultat?

Den 14-15 augusti deltog jag i Nationell konferens i pedagogiskt arbete som arrangerades för tredje gången. Nu var det Göteborgs universitet och Fakulteteten för utbildningsvetenskap som stod för arrangemanget. Inför nästa konferens som äger rum i augusti 2019 har stafettpinnen gått till Umeå universitet. Många tankar surrar i huvudet efter konferensen. Samtidigt som den pågick…

Stora staffli.

Publicerat:

Krossverkstan - möjligheternas miljö!

Eftermiddagen har jag spenderat tillsammans med, nästan, alla förste förskollärare i område Väster. Under tiden jag arbetat som förste förskollärare har vi tillsammans vuxit till en härlig grupp. Vi träffas i nätverk i storgrupp, i lärgrupper som är mindre grupper och några av oss träffas på eget initiativ för att dra nytta av varandras erfarenheter…

Publicerat:

Genom flerspråkiga glasögon

I sin senaste bok Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid (2017) använder Jim Cummins begreppet ”flerspråkiga glasögon”. Han menar att vi genom ett förändrat synsätt kan upptäcka de flerspråkiga elevernas förmågor och se deras språkkunskaper som en resurs. Detta bidrar till att elevernas identitet stärks och skapar goda förutsättningar för lärande. Att undervisa…