Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Det relevanta urvalet

Som inledande uppgift till historia 1b gav jag en naturklass åk 3 i uppgift att utifrån en lista med allehanda synnerligen olika historiska aktörer välja ut de som var viktigast. I potten hade den 50/50 fördelning mellan kön, aktörer från samtliga världsdelar och från samtliga epoker. När de var färdiga med uppgiften såg samtliga urval…

Publicerat:

Det snackas om...

En vecka har gått och det är dags att sammanfatta några av skolnyheter som har publicerats i veckan. Statistik från Skolverket visar att närmare 19 000 niondeklassare lämnar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Det är en försämring jämfört med föregående år. Läs mer om siffrorna här. Riksrevisionen har släppt en ny rapport om…

Alfapetbrickor bildar ordet tips.

Publicerat:

10 tips för en god mottagning av nyanlända elever

Vi på Vägledning & stöd fick i uppdrag att tänka igenom vad Malmö stads grundskolor initialt behöver göra och veta för att kunna skapa en god mottagning för nyanlända elever. Detta mynnade ut i våra 10 bästa tips för en god mottagning (inklusive några användbara länkar). * 1. Boka ett introduktionsmöte Det är viktigt att en…

Publicerat:

Mer än hjärna.

När jag påbörjade lärarutbildningen förra årtusendet utgick lärandet från ett sociokulturellt perspektiv. Utgångspunkten i det förra årtusendet var att lärandet utvecklas i social interaktion och uppstår i mellanmänskliga möten. Vygotskijs kunskapssyn hade på den tiden vunnit över Piagets kognitiva perspektiv. Sedan dess har en hel del hänt. När man tittar på programmet till SETT har…

Ulrika Wirgin och Nina Svensson.

Publicerat:

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 3)

Året var 1981 och jag skulle fylla åtta år och börja andra klass i den lilla, i alla fall på ytan, homogena byn ett par mil norr om Malmö. Vi var 24 svenska barn i klassen, men på uppropsdagen var vi plötsligt 25. Marcel hade tillkommit. Han var pojken med det brunlockiga håret, de snälla…

Publicerat:

En förste förskollärares uppdrag

De är en del av förskolans ledningsgrupp. Samtidigt sker en stor del av deras uppdrag i barngrupp. Sedan lite mer än ett år tillbaka satsar förskoleförvaltningen på karriärtjänster. Förste förskolllärare är en del i den satsningen. I sitt uppdrag ska en förste förskollärare leda och stödja medarbetarna i det dagliga pedagogiska arbetet och verka för…

Publicerat:

Mötesplatser för lärare - en långsiktig vinst

  Mina elever fick göra en övning där de skulle välja ut ett antal brytpunkter i en historisk epok. Syftet med uppgiften var att eleverna skulle förstå relevans och signifikans samt att de skulle resonera kring urval. Detta visade sig vara en svår uppgift för många elever som gärna blandar stort och smått. En del…