[…] Vid förra mötesplatsen ringade lärarna in vilka behov som finns i just deras arbete med nyanlända elever och vilket som är nästa steg att ta. Vid uppstart av denna träff är vi därför mycket nyfikna på hur det har gått på skolorna sedan sist.  Genom att ta en ”runda bordet runt” får vi höra att de flesta av lärarna har lyckats att ta ett steg i planerad riktning och det verkar ha hjälpt att konkretisera och stöpa ner  utmaningen till formen  av en exit-ticket. […]