Så intressant så här på fredagens morgon…efter att precis ha lämnat in synpunkter till Skolverket med anledning av förändring i förskolans läroplan. Ett enligt mig fyrkantigt synpunktsformulär som kanske också kan relateras till det du skriver om – makt. Intressant och viktigt att tänka vidare kring.
Trevlig helg!
Eva