Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Med ett orangefärgat badkar i vår historiekultur

När jag var sexton år gammal ägde jag en segelbåt. Den påminde obehagligt mycket om ett orangefärgat badkar, men jag älskade den. Båten skulle komma till användning, kalkylerade jag, den då acnebeströdde ynglingen med långt hår och runda solglasögon, genom att jag med den skulle kunna imponera på min nya bekantskap, den coole Magnus från…

Publicerat:

Google education besökte Oxievångsskolan

På onsdagen fick Oxievångsskolan, som första Malmöskolan någonsin, besök av en delegation från Google Education. Under det två timmar långa besöket fick delegationen höra om skolans arbete med digitala verktyg och gå runt i mindre grupper för att besöka lektioner. Givetvis avslutades besöket med en ”swedish fika” – kanelbulle och kaffe. – När vi blev…

Publicerat:

Pygmalion i klassrummet

Spelar det någon roll om din lärare tror att du är en högpresterande elev eller en lågpresterande elev? Detta var en fråga som Robert Rosenthal sökte svar på i sin kända studie ”Pygmalion i klassrummet”. Rosenthal ville undersöka om lärares förväntningar på eleven påverkade det pedagogiska bemötandet och om detta i sin tur fick konsekvenser…

Publicerat:

Ögonblicksforskning och relationell pedagogik – E-boken släpps!

Vad händer då du djupgranskar betydelsefulla ögonblick i din verksamhet för att förstå hur lärandet hänger ihop med värdegrundsarbetet och barnkonventionen? Hur kan du nå djupare förståelse för hur relationell pedagogik samspelar med lärandet? Hur stöttar det kollegiala lärandet din egen utveckling som pedagog? Tolv förskolor i Malmö har arbetat i en undersökande handledningsprocess och…

Insekt i plastglas.

Publicerat:

Kävlingeån - från Vombsjön till Lommabukten

Förskolebussarnas personal har haft möjlighet att följa med på en resa från Vombsjön ner till Lödde å mynning i havet. Detta var en inspirationsresa som genomfördes i maj och september 2017. Vi, Eva Hörnblad och Birger Emanuelsson på Pedagogisk inspiration, tillsammans med personal från förskolebussarna i Malmö gjorde en dagsutflykt. Första stoppet var vid infiltrationsdammarna…

Publicerat:

Progression eller repetition?

  När jag arbetar med mina historiekurser, Hi1b, Hi2a samt Hi3, funderar jag mycket över progressionen. Progressionen mellan årskurs 9 på grundskolan och första kursen i historia på gymnasiet samt mellan de högre kurserna Hi2a och Hi3. Samtliga 100-poängskurser på gymnasiet har samma kunskapskrav men lite olika centrala innehåll. Samtidigt måste vi förhålla oss till…

Publicerat:

Sverigetema med hjälp av drama, bild, film och spel

Mitt namn är Susanna Sjöstrand och jag arbetar som förstelärare på Örtagårdskolan. Som en del i mitt uppdrag ansvarar jag för all språkutveckling i So-ämnena. I den här bloggen kommer jag att dela med av mitt arbete och ge er som läsare tips och konkreta metoder på hur man kan arbeta med film drama, bild…