Tänk om alla bibliotekarier hade denna insikt och detta arbetssätt för att öka läsintresset! Dessutom ett utmärkt samarbete mellan bibliotek och lärare.