Förstår ni vad ni gör? Det heliga upproret, som är varje ung människas rätt, tar ni ifrån ungdomarna genom att göra upproret åt dem – naturligtvis med hjälp av foträt normkritik som får varje verkligt upprorisk tonåring att somna i ren protest. Duktiga flickor ska göra läxan, inte jucka med ena ögat fäst på fröken. ”Jo, du är normkritisk, lilla vän.”