Gå direkt till innehållet
Sex personer står uppradade.

Publicerat:

Programmeringsfortbildning för matematiklärare

Den 9:e mars 2017 beslutade regeringen om att förändra ämnesplanen i matematik för gymnasieskolan. Ändringarna handlade främst om användningen av digitala verktyg. Den största förändringen var att programmering ska ingå som ett av verktygen för problemlösning i kurserna Matematik 1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5 och specialisering. För många matematiklärare är det en mycket stor…

Stentryck med Suellska huset.

Publicerat:

Arbetet fortsätter med Malmös lokalhistoria

Oftast läser vi historia ur ett Stockholmsperspektiv. Malmös historia är inte den svenska. Om vi går över sundet och tittar, fungerar den danska historieskrivningen inte heller. Tillsammans,  lärare, arkivarier, historiker och arkeologer,  har vi påbörjat ett arbete med att berätta Malmös lokalhistoria från forntiden till idag. Vi började med 1700-tal Nya möjligheter för Malmö och 1600-tal Malmö blir…

Ulrika Wirgin och Nina Svensson.

Publicerat:

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 4)

När vi nu har hållit dig på sträckbänken ett inlägg extra känner vi att det är dags att återkoppla till det utlovade återbesöket av Skolinspektionen, hur vi arbetade fram en gemensam plan för både lärande och stödstrukturer samt hur vi lyfter och kommer att lyfta fram de olika delarna i denna plan i ett systematiskt…

placeholder bild

Publicerat:

Samtal gör något

När jag en morgon kom in i en förskolegrupp hörde jag att flera barn var borta på grund av olika orsaker. När jag då uttryckte till en av förskollärarna att det var skönt för dem att ha en mindre barngrupp, fick jag till svar: Vi tycker om att alla är här. Man saknar dem som…

Logotyp för e-twinning.

Publicerat:

Fortbildning i Scratch tillsammans med eTwinning

eTwinning Sverige erbjuder en halvdag för dig som vill hämta inspiration och fördjupa dina kunskaper om digitalt internationellt samarbete. Särskilt fokus läggs på programmering, och att använda eTwinnings lärarnätverk som resurs. Under dagen kommer du att få prova på programmering via Scratch, med fokus på aktiviteter som går att utföra över landsgränserna. Du får också…