Gå direkt till innehållet
Avbild av olika dokument för kartläggning.

Publicerat:

Att skapa en meningsfull skoldag för nyanlända elever

Hur kan vi arbeta med nyanlända elever som direktplaceras i våra klasser? Hur ger vi dem en meningsfull skoldag? Hur kan vi skapa kognitivt utmanande uppgifter för elever som befinner sig i ett  tidigt skede av sin andraspråksutveckling? Hur kan vi använda digitala verktyg som stöd? Utifrån dessa viktiga frågor fick vi möjlighet att forma…

Grön triangel med pilar mellan topparna.

Publicerat:

Skolutvecklingstrianglar för elevers lärande

Jag har funderat mycket sista året, tillsammans med människor jag arbetar med, på hur vi skulle kunna beskriva de väsentliga dragen i vårt arbete med kollegialt lärande på GVF (gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen). Det började med en enkel skiss för att stötta tänkandet, men har sedan utvecklats vidare till en modell som jag vill berätta om…

Människor sitter runt bord med gemensamt anteckningspapper.

Publicerat:

Eleverna diskuterar elevdemokrati med lärarna på studiedag

Inspirerade av en konferens för rektorer i våras planerade skolledningen på Geijerskolan en liknande studiedag lokalt på skolan. Vi ser det som en självklarhet att involvera eleverna i diskussionerna om elevdemokrati, snarare än att utgå från ett vuxenperspektiv. Dagen inleddes med att lärarna fick titta på en film där elever från Malmös skolor berättar vad…

Flicka med uppslagen bok som gnistrar.

Publicerat:

En läsande skola?

Sedan februari har jag varit anställd som skolbibliotekarie på Oxievångsskolan, som inte haft någon skolbibliotekarie sedan tidigare. För mig har därför fokus legat på att lära känna elever och personal och lyfta läsning och litteratur på många sätt för att stärka skolans läskultur. Min läsvision En av de viktigaste delarna i detta är att skapa…

Publicerat:

Har IKT någonting med ledarskap att göra?

Verktygslådan i det kollegiala lärandet “Ledarskap i skolan” på Värnhemsskolan växer. Tydlig lektionsplanering, omedelbar aktivering av alla elever (check in), tydligt ledarskap, att vara magisk… Nu fortsätter vi med IKT i form av digital feedback i Google Classroom – d v s formativ bedömning med ett digitalt verktyg som är tillgängligt för alla. När vi…

Publicerat:

Varför gör de andra inte sitt jobb?

Samarbete är svårt! När vi stöter på hinder kring att hitta lösningar på komplexa problem är det lätt att lägga skulden på andra – det är de andras fel! A Poem on Learning Disabilities The college dean says: ”Such rawness in a student is a shame – Tis lack of preparation is to blame! The…

Nina Svensson och Ulrika Wirgin.

Publicerat:

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 8)

“Vem kan segla förutan vind, vem kan ro utan åror…?” Med dessa välkända strofer hämtade från en folkvisa från Åland anknyter vi till detta inläggs huvudfrågor. Hur omvandlar man teori till praktik? Hur skapas ett behov som leder till efterfrågan inom de områden vi systematiskt utvecklar? Vilka tillvägagångssätt, verktyg och stöttning kan användas? Helen Timperleys…

Publicerat:

Lektionsstruktur - Vad kan det vara?

För våra elever på Rosengårdsskolan är en tydlig lektionsstruktur A och O. Det är bara att gå till sig själv…visst är det jobbigt att vara på en kurs eller föreläsning där innehållet inte har varit tydligt? På vår skola, precis som på vilken skola som helst, finns det elever med olika förutsättningar och behov. Vad…