Hej !
Jag ska på ett mer handfast sätt försöka att integrera Bygga svenska på en 7-9 skola. Jag har varit ute på någon av skolverkets implementeringsföreläsningar.

Finns det några fördjupande kurser i Malmö som är öppna för pedagoger i Skurup?