Mycket bra! Tillsätt de resurser som krävs… Eller minska på kraven!! I detta finns mycket att göra. Ompröva lagstiftning, reformer och ide’er!!