Så verkningsfullt! Detta måste alla lärare tänka på.